top

Aktualności

Dane o rynku gęsi wymagają zweryfikowania?


Krajowe wylęgi piskląt gęsich od 2008 r. spadają, ale Inspekcja Weterynaryjna  nie odnotowała mniejszych  ubojów żywca gęsi - pogłowie gęsi rzeźnych w 2011 r. było wyższe o ok. 900 tys. sztuk od wielkości krajowych wylęgów. Z kolei BGŻ poinformował o 2,5 % spadku wstawień piskląt w sezonie 2012 r. (Agro Tydzień nr 248 z 9.07.2012 r.) - http://analizy.bgz.pl/files/analysis/3434e7c29958d7037a68b497e42aae0e.pdf.

Informacja o 2,5 % spadku (w cytowanym niżej komentarzu BGŻ pt. Rynek krajowy – wstawienia piskląt gęsich)  dotyczy wylęgów piskląt, a nie wstawień do odchowu.   
Źródłem danych, błędnie komentowanych przez BGŻ, są następujące dane GUS o wylęgach piskląt gęsich.
- 2008 r. – 7,2 mln sztuk
- 2009 r. – 7,0 mln sztuk – spadek o 2,7%
- 2010 r. – 6,1 mln sztuk – spadek o 12,9%
- 2011 r. – 5,0 mln sztuk – spadek o 18%
- cztery miesiące sezonu 2012 r. (od lutego do maja)  – 3,3 mln sztuk - spadek o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r.

Rzeczywiście tendencję spadkową od 2008 r. wykazują krajowe wylęgi piskląt gęsich. W 2011 r. były one  mniejsze aż o 2,2 mln szt, tj. o 30,6% od  wylęgów w 2008 r.
Z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii (na podstawie opłat za urzędowy nadzór nad ubojem) wynika, że spadek wylęgów nie oznacza spadku produkcji żywca gęsi.  Wystarczy porównać produkcję piskląt w krajowych wylęgarniach – 5 mln sztuk (2011 r.) z ubojami gęsi w tym samym roku – 5, 9 mln szt.

Wielkości ubojów gęsi nie kwestionuje Krajowa Rada Drobiarstwa – IG. Dane te oficjalnie potwierdza w tzw. Zeszytach branżowych systemu QAFP : „Młoda Polska gęś owsiana. Tuszki i elementy młodej polskiej gęsi owsianej” oraz „Brojlery. Kulinarne mięso z piersi kurcząt brojlerów” - http://www.agroeko.com.pl/images/stories/SYSTEM_QAFP-_Drb.pdf :
„W minionym roku przeznaczono w Polsce do uboju 5 936 413 gęsi owsianych, co stanowi wzrost ich produkcji o 0,4% w porównaniu do 2010 r.”

W tej sytuacji, wątpliwości budzić muszą komentarze i prognozy analityków IERiGŻ –PIB ( Rynek Drobiu i Jaj, Nr 41 z maja 2012 r.) w zakresie dotyczącym  rynku żywca i mięsa gęsi : 
„W 2011 r. zwiększyła się jedynie liczebność kurcząt brojlerów i to tylko o 3,5% wobec 15.5% wzrostu w roku poprzednim. Pogłowie indyków zmniejszyło się o 1,8% ( w 2010 roku wzrosło o 9,2% ), kaczek (łącznie Pekin, Barbarie i Mulard) nie zmieniło się, a gęsi spadło o 11% (w 2010 r. miała miejsce jeszcze głębsza redukcja pogłowia gęsi, bo o 15%.). Pogłowie żywca rzeźnego gęsi może wzrosnąć o 3,5%.”

Tekst informacji BGŻ:

„Rynek krajowy - wstawienia piskląt gęsich
Wstawienia piskląt gęsich są jak dotychczas w bieżącym roku mniejsze niż rok wcześniej. W miesiącach luty-maj wstawiono 3,31 mln piskląt w porównaniu z 3,39 mln szt. w tym samym okresie przed rokiem (spadek o 2,5%). Ze względu na specyfikę sezonową tego kierunku produkcji, w analizowanych miesiącach zazwyczaj dokonywane jest 2/3 wszystkich wstawień.
Dostępne dotychczas dane pozwalają już ostrożnie formułować prognozę, że liczba wstawień w całym roku, po raz kolejny będzie mniejsza niż rok wcześniej. Spadki zaczęły się w 2008 r., a w latach 2010-11 jeszcze bardziej przyśpieszyły. Sytuacja producentów jest zależna w największym stopniu od popytu na polską gęsinę w Niemczech. Pogorszenie się  sytuacji gospodarczej u naszych zachodnich sąsiadów i spadek tempa wzrostu PKB prawie do zera nie wróży najlepiej temu rynkowi. Polskich eksporterów do pewnego stopnia ratuje natomiast stosunkowo słaby złoty.”


Źródło: komentarz własny KIPDiP. 

powrót