top

Aktualności

Brawo polscy eksporterzy jaj spożywczych.


Zintegrowany System Rolniczych Informacji Rynkowych odnotował. wzrost krajowego eksportu jaj spożywczych w 2012 r. (CN 0 407). Za okres pięciu miesięcy 2012 r. polski eksport jaj spożywczych wyniósł 80 598 ton i był wyższy o 6,1% niż w takim samym okresie 2011 r. (75 940 ton).
Udział polskiego eksportu jaj w krajowej produkcji wyniósł w tym okresie  około 42%, co w porównaniu z 2011 r. stanowi wzrost o 4 punkty procentowe (styczeń – maj 2011 r. –  udział eksportu: 38%).
Średnia wartość jednej tony wyeksportowanych jaj za okres od stycznia do maja br. wyniosła 
1 281 EUR/tonę jaj, była wyższa o 66%, niż w analogicznym okresie 2011 r. (777 EUR/tonę jaj).

W maju 2012 r. wyeksportowano 19 582 ton jaj, co stanowi  wzrost o 28,5% w porównaniu do wielkości eksportu w kwietniu br. (15 241 ton)

Nadal zmienia się struktura geograficzna polskiego handlu zagranicznego, co wynika ze skutków wdrożenia wymagań dyrektywy dobrostanu kur nieśnych i ograniczeń w obrocie jajami z niedostosowanych klatek:

- Największymi odbiorcami jaj z Polski są kraje członkowskie Unii Europejskiej – 90% eksportu ogółem, z czego prawie 60% sprzedawane jest na rynek Niemiec i Holandii.

- W okresie od stycznia do maja 2012 r., w porównaniu z takim samym okresem ubiegłego roku,  eksport jaj do Niemiec wzrósł o 20%. Łącznie wyniósł 30 303 ton.

- Obecnie na rynek niemiecki trafia  około 38% krajowego eksportu ogółem, a do Holandii około 25%.
- Holandia -  drugi największy odbiorca jaj z Polski, zaimportowała w okresie pięciu miesięcy 2012 r. 19 821 ton jaj spożywczych. Była to wielkość podobna jak w 2011 r.

- Francja stała się trzecim z kolei importerem jaj z Polski. Od stycznia do maja 2012 r. polscy eksporterzy sprzedali do tego kraju 6 302 ton jaj spożywczych, tj. trzykrotnie więcej niż w  analogicznym okresie 2011 r. 

 - Wielka Brytania zakupiła w Polsce siedem razy więcej  jaj (2 248 ton), niż w poprzednim roku.

- W 2011 r.  Czechy i Słowacja były w grupie największych importerów jaj i przetworów z jaj  z Polski. Jednak od początku stycznia br. sprzedaż jaj na czeski rynek spadła o 46,5%, a na słowacki o około 29%.

Spośród krajów trzecich, największymi importerami w okresie do maja br. były: Szwajcaria
(1 175 ton) oraz Irak (1 118 ton). Odnotowano także wywóz jaj na następujące rynki krajów trzecich: Angola, Białoruś, Rosja, Hongkong.

Źródło: komentarz własny KIPDiP na podst. danych Zintegrowanego Systemu Rolniczych Informacji Rynkowych - MRiRW.

powrót