top

Aktualności

Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi poparła uchwaloną 13 lipca br. przez sejm zmianę ustawy o paszach.


Podczas posiedzenia w dniu 24 lipca 2012 r., głosami senatorów Platformy Obywatelskiej, senacka Komisja Rolnictwa poparła odroczenie o 4 lata zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz GMO.
Senatorów przekonały racje gospodarcze przekazane przez przedstawicieli kierownictwa resortu rolnictwa, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i GŻ-PIB , organizacji branży drobiarskiej  i Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

Ustawa (druk sejmowy nr 457, druk senacki 158)  będzie rozpatrywana  przez  senat prawdopodobnie dopiero na następnym posiedzeniu senatu. Będzie ją rekomendować senator sprawozdawca  – Ireneusz Niewiarowski (Klub Parlamentarny PO).
Pełna relacja z 26 posiedzenia senackiej Komisji Rolnictwa i RW  jest dostępna na stronie internetowej senatu -
http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,9,1,komisja-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.html

O przebiegu prac legislacyjnych nad zmianą ustawy o paszach informowaliśmy w artykułach na stronie Krajowej Izby :
- Sejm uznał racje gospodarcze w sprawie GMO (16.07.2012 r.) http://www.kipdip.org.pl/article/id/725

- Zakaz pasz należy znieść. Tak uważa MSZ. (9.07.2012 r.)  http://www.kipdip.org.pl/article/id/720

- Dyskusja w sejmie  nad projektem zmiany ustawy o paszach. Fakty kontra Mitom głoszonym przez przeciwników GMO. (6.07.212 r.) -  http://www.kipdip.org.pl/article/id/719  

-17 posiedzenie Sejmu RP- debata na temat pasz GMO. Opinie przeciwników pasz GMO - to polityka czy troska o gospodarkę i dobro konsumentów ? -  http://www.kipdip.org.pl/article/id/718
powrót