top

Aktualności

Nieprecyzyjna prognoza BGŻ dotycząca produkcji żywca indyków w 2012 r.


Autorzy stałych analiz BGŻ o sytuacji  w sektorze rolnym „AgroTydzień”  nr 251 z 30 lipca 2012 r. poinformowali  o „Rekordowo dużych wstawieniach piskląt indyczych”, które skutkować będą w najbliższych miesiącach rekordowym wzrostem produkcji.
Prognoza jest przeszacowana, bo BGŻ nieświadomie  posłużył w tej prognozie  danymi o wielkości krajowych wylęgów piskląt indyczych, zamiast ich rzeczywistymi  wstawieniami  na fermy.
Podobny błąd BGŻ popełnił w ocenie wstawień  piskląt gęsich. (Rynek krajowy – wstawienia piskląt gęsich – Agro Tydzień nr 248 z 9.07.2012 r.).  Skomentowaliśmy  to artykule opublikowanym w dniu 18.07.2012 r. na naszej stronie internetowej: „Dane o rynku gęsi wymagają  zweryfikowania ?” -  
http://www.kipdip.org.pl/article/id/727.

W przypadku piskląt indyczych błąd  ten ma bardzo  istotne znaczenie,  ponieważ krajowe wylęgi tego gatunku drobiu mają przeciętnie tylko  ok. 70 % udział w całkowitych wstawieniach na fermy indyków.  Pozostałe ok. 30% piskląt pochodzi  bowiem z importu.
Wylęgi krajowe rejestruje GUS, a wstawienia ogółem piskląt indyczych – organizacja Indyk Lubuski na podstawie danych pochodzących od wszystkich sprzedawców piskląt.
 W całym  2011 r. proporcje te wyniosły : wstawienia ogółem 30,3 mln szt, w tym krajowe wylęgi  - 20,5 mln szt  (68 % wstawień) .

W I półroczu 2012 r.  struktura wstawień,  wg. źródeł pochodzenia piskląt , była podobna : wstawienia ogółem wyniosły 16,6 mln szt, w tym  krajowe wylęgi  11,6 mln szt (70%).
Dane GUS za maj 2012 r. w informacji BGŻ – 2,17 mln piskląt indyczych  to krajowe wylęgi ,  natomiast wstawienia  wyniosły   2,7 mln szt .  W pierwszych sześciu miesiącach do produkcji  żywca indyków skierowano łącznie 16,6 mln piskląt, a nie 11,5 mln szt.  Prawdą jest, że w tym okresie krajowe wylęgi,  w porównaniu z poprzednim rokiem,  wzrosły  z 10,1 do 11,5 mln ( o 13,8 % ), ale wielkość produkcji  indyków należy prognozować  na podstawie  wstawień piskląt  do produkcji, a te  wzrosły o 10, 5 %. 

Źródło: komentarz własny KIPDiP

powrót