top

Aktualności

Prognoza wysokiej podaży żywca indyków.


Z najnowszych danych organizacji Indyk Lubuski wynika, że w lipcu 2012 r. utrzymał się  równie  wysoki , jak w poprzednich miesiącach tego roku, poziom  wstawień piskląt indyków  rzeźnych. Zarejestrowane wstawienia (dane zebrane ankietowo od  wszystkich sprzedawców piskląt)w lipcu br.  wyniosły 2 846 tys. sztuk. W związku z tym  w II półroczu 2012 r. należy spodziewać się wyższej podaży żywca niż w takim samym okresie ubiegłego roku.

Tegoroczne wstawienia piskląt indyczych, w okresie od stycznia do lipca były znacznie wyższe niż w poprzednim roku.  Informacje na temat wzrostu wstawień piskląt indyczych opublikowane są w artykule, pt.: „Nieprecyzyjna prognoza BGŻ dotycząca produkcji żywca indyków w 2012 r.  (1.08.2012 r.) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/731 .

Średnia miesięczna sprzedaż piskląt indyczych w Polsce  w okresie od stycznia do lipca 2012 r. kształtowała się na poziomie około 2,8  mln sztuk. Jest to poziom wstawień  przewyższający średnią miesięczną  w poprzednich latach,  ustabilizowaną na poziomie około 2,5 mln sztuk.
(na podst. danych: Marian  Biegański – Indyk Lubuski, art.: „Produkcja indyków w Polsce w 2011 r. „). 

Ekspert ten wypowiedział się o uwarunkowaniach  rynku indyków:
„Od lat miesięczne wstawienia w kraju w ilości 2,5 mln piskląt indyczych uważa się za gwarantujące równomierną podaż indyków tuczonych do uboju w naszych ubojniach. Odstępstwa od tych ilości mogą destabilizować rynek krajowy w relacjach popytu na mięso indycze i podaży żywca(…) Wyższa sprzedaż piskląt w czerwcu i III kwartale 2011 r. skutkowała nadwyżką podaży żywca pod koniec roku. Także większa sprzedaż w IV kwartale 2011 r. (o 12% w stosunku  do 2010 r.), doprowadzić może do zbyt dużej podaży indyków tuczonych na początku 2012 r.”
Niestety obawy  M. Biegańskiego dotyczące spadku cen żywca indyków sprawdziły się. Średnie miesięczne  ceny  skupu tego gatunku drobiu systematycznie spadały z poziomu 5,78 zł/kg w styczniu br. do poziomu 5,33 zł/kg w lipcu br. 

Produkcja  indyków w Polsce:

-  wielkość skupu żywca: 2009 r. – 316 tys. ton, 2010 r. – 345 tys. ton., - 2011 r. – 339 tys. ton, - prognoza IERiGŻ na 2012 r. – 360 tys. ton (wzrost o 6-7%  w porównaniu do 2011 r.);

- udział produkcji żywca indyków w 2011 r. w produkcji drobiu ogółem  - 17%;

-  udział  eksportu mięsa indyczego w całym eksporcie mięsa  drobiu w 2011 r. – około 25%; 

- wstawienia piskląt indyczych w okresie styczeń – lipiec 2012 r. wzrosły o  10,5% w porównaniu z takim samym okresem w 2011 r. ;

Krajowe  miesięczne wylęgi piskląt indyczych w latach 2011-2012 (do czerwca br.), na podstawie danych GUS – patrz podstrona Rynek -  http://www.kipdip.org.pl/kat/id/7.

Źródło: komentarz własny KIPDiP

 

powrót