top

Aktualności

Pierwsza konferencja prasowa nowego ministra rolnictwa.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisław Kalemba, podczas konferencji prasowej w dniu  8 sierpnia 2012 r. przedstawił aktualną sytuację w rolnictwie i odniósł się do głównych problemów którymi, którymi będzie zajmował w najbliższej przyszłości.

Szczegółowe informacje z konferencji  dostępne są na stronie internetowej resortu rolnictwa
http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Konferencja-prasowa18.

Wybrane fragmenty materiałów z konferencji dotyczące sektora drobiu i jaj:

Rynek mięsa drobiowego.
Produkcja mięsa drobiowego.
Ponad 93% w krajowej strukturze produkcji mięsa drobiowego stanowi mięso z brojlerów i indyków. Niespełna 3% udział posiada drób wodny. Produkcja mięsa drobiowego rośnie rok do roku o kilka procent, a konsumpcja utrzymuje się na poziomie powyżej 25 kg/osobę. Wg GUS w 2011 r. produkcja mięsa drobiowego wyniosła 1,4 mln ton i była wyższa o 4% w stosunku do 2010 r. Głównym czynnikiem pobudzającym rozwój produkcji był nadal eksport, którego udział w produkcji krajowej mięsa drobiowego stanowił 34%. Do złagodzenia skutków wolniejszego przyrostu mięsa drobiowego przyczynił się import, który w 2011 r. był większy o około 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Słabsza była też dynamika eksportu. W 2012 r. prognozowany jest wzrost produkcji mięsa drobiowego do 1510 tys. ton, tj. o około. 6%. W kwietniu 2012 r., w zakładach przemysłu drobiarskiego zatrudniających co najmniej 50 pracowników, wytworzono 126 tys. ton mięsa drobiowego, tj. o 10 tys. ton (-7,1%) mniej niż w poprzednim miesiącu i o 15 tys. ton (+13,9%) więcej niż przed rokiem. W okresie styczeń - maj 2012 r. wylęgi piskląt kurzych typu brojler wyniosły 324,6mln szt. Ich wielkość była wyższa o 13,0 mln szt., tj. o 4,2% od wylęgów w takim samym okresie 2011 r.

Ceny
Na tle średniej ceny UE (191,3 EUR/100 kg) cena tuszki kurcząt w Polsce (151,3 EUR/100kg) jest niższa o 21%, a Polska należy do najtańszych producentów mięsa drobiowego po Wlk. Brytanii (144,6 EUR/100 kg).

Handel zagraniczny
W 2011 r. polski eksport mięsa drobiowego wyniósł 442,3 tys. ton i był o 7,5% (30,8 tys. ton) wyższy w stosunku do roku 2010. Ponad 70% wolumenu trafiło na rynki krajów Unii Europejskiej. Głównymi rynkami zbytu mięsa drobiowego były nadal Niemcy i Czechy, a wolumen eksportu do tych państw był taki sam jak przed rokiem. Import utrzymał się na poziomie 2010 r. i wyniósł 33,1 tys. ton. Mięso sprowadzano głównie z Niemiec i Holandii, przy czym wolumen importu z tych państw był o 12,5% wyższy niż w roku poprzednim. Saldo obrotów handlu zagranicznego mięsem drobiowym było dodatnie i wyniosło 409,2 tys. ton.

Handel zagraniczny w okresie I-V 2012 r.
- eksport mięsa drobiowego wyniósł 196,6 tys. ton i był o 27,4 tys. ton (+16,4%) wyższy niż w okresie I-V 2011 r. Główne kierunki to: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy;
- import mięsa drobiowego wyniósł 15,3 tys. ton i był o 2,3 tys. ton (+17,6%) wyższy niż w okresie I-V 2011 r.;
- saldo obrotu mięsem drobiowym było dodatnie i wyniosło 181,3 tys. ton;
- eksport drobiu żywego wyniósł 4,87 tys. ton i był o 3,7 tys. ton (+31,4%) wyższy niż w okresie I-V 2011 r. Główny rynek zbytu to Niemcy;
- import drobiu żywego wyniósł 19,2 tys. ton i był o 5,6 tys. ton (-22,5%) niższy niż w okresie I-V 2011 r.;
- saldo obrotu drobiem żywym w tonach było ujemne i wyniosło 14,36 tys. ton;
- w 2011 r. ARR wypłaciła na rynku drobiu i jaj 837 tys. PLN w formie refundacji do wywozu, a w okresie 1.01-15.07.2012 – 1409 tys. PLN.

Rynek jaj.
Produkcja jaj.
Polska ma 8% udział w całkowitej unijnej produkcji (taki sam jak Wlk. Brytania) i wśród państw członkowskich jest szóstym pod względem wielkości producentem, po Francji (14%), Hiszpanii (11%), Niemczech (11%), Włoszech (11%). W ostatnich latach produkcja jaj kurzych wynosiła ponad 10 mld szt. przy zapotrzebowaniu rynku krajowego na poziomie 70%. Ponad 30% produkcji krajowej było przedmiotem eksportu. Wzrost produkcji jaj kurzych notowany w 2010 r. został wyhamowany w 2011 r. W 2011 r. w stosunku do 2010 r. odnotowano blisko 7% spadek produkcji jaj kurzych do poziomu 10,37 mld sztuk. Ujemna dynamika produkcji wystąpiła po raz pierwszy od wielu lat.

Krajowa produkcja jaj konsumpcyjnych (spożywczych) wyniosła 9,42 mld sztuk w 2011 r., co stanowiło 91%  całkowitej produkcji jaj kurzych. W 2011 roku ilość jaj wylęgowych kur nieśnych poddanych inkubacji zmniejszyła się o 13,2% w stosunku do 2010 roku, a wylęgi kurek do intensywnej produkcji jaj spożywczych były mniejsze o 18,1%. Spadek podaży jaj na rynku krajowym był skutkiem ograniczania produkcji wynikającym z konieczności dostosowania ferm do wymogów dobrostanu kur niosek.

Ceny jaj
Średnia cena jaj klasy L i M w Polsce w 2011 r. podlegała wahaniom i wyniosła 27,6 zł/100 szt.  W stosunku do 2010 r. spadła o 6,8% i o 10,5% do 2009 r., kiedy to osiągnęła najwyższy poziom 30,8 zł/100 szt. Według ZSRIR w ostatnim tygodniu lipca 2012 r. średnio za jaja klasy L i M płacono około 36,25 zł/100 szt. (0,36 zł/szt.). W tym okresie średnia cena skupu jaj w zakładach przetwórczych wyniosła 3954 zł/tonę i wzrosła o 31 zł (+1%) w stosunku do ubiegłego tygodnia oraz jest o 933 zł (+31%) wyższa w stosunku do analogicznego tygodnia 2011 r. (3021 zł/tonę).

Handel zagraniczny
W 2011 r. eksport jaj wyniósł 174,8 tys. ton, a więc wzrósł o 17,5 tys. ton (11,1%) w porównaniu z 2010 r. Udział przetworów jaj stanowi niespełna 10% w eksporcie jaj. Niemcy nadal pozostały głównym rynkiem zbytu jaj, pomimo 10% spadku eksportu do tego kraju (z 63,7 do 57,4 tys. ton). Ponadto znaczne ilości jaj z Polski trafiły na rynki Holandii (33 tys. ton), Czech (22 tys. ton) i Słowacji (10,8 tys. ton). Do tych krajów wywieziono więcej jaj niż w poprzednim roku, odpowiednio o: 23,6%, 13,3% i 20,5%.
W 2011 r. import w sektorze jaj wyniósł 19,7 tys. ton, a więc zmniejszył się o 0,7 tys. ton (3,5%). Jaja sprowadzano głównie z Niemiec i Holandii – łącznie ponad 12 tys. ton, co stanowiło ponad 60% importu jaj. Dodatnie saldo obrotu jajami ukształtowało się na poziomie 155,1 tys. ton.

Handel zagraniczny w okresie I-V 2012 r.
Jaja (kod CN 0407)
- eksport wyniósł 80,6 tys. ton i wzrósł o 4,66 tys. ton, tj. 6,1% w stosunku do I-V 2011 r. Import zaś ukształtował się na poziomie 5,1 tys. ton (spadek o 3,5 tys. ton, tj. o 40,5%). Saldo było dodatnie i wyniosło 75,5 tys. ton;
- do największych odbiorców polskich jaj należały Niemcy i Holandia (łącznie ponad 50% eksportu ogółem). W ciągu pięciu miesięcy br. import z Niemiec zmniejszył się o 37%, a z Holandii o 42%.


powrót