top

Aktualności

Eksperci o zbiorach zbóż, rynku surowców paszowych i wzroście cen żywności.


Analitycy rynku wymieniają najważniejsze czynniki kształtujące ceny surowców paszowych: zbóż i wysokobiałkowych. Są to: światowe zbiory zbóż, a  w szczególności zbiory w krajach  największych eksporterów. Znaczący wpływ na ceny zbóż będzie mieć także napięta sytuacja na rynku roślin oleistych.

Prognoza zbiorów Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) – dane wstępne: Raport z 26 lipca br.:

Spadek światowych zbiorów zbóż
Eksperci Rady przewidują, że globalne zbiory zbóż w sezonie 2012-2013 spadną z 1846 mln ton w sezonie 2011/2012 do 1810 mln ton.  Jeszcze na początku lipca Rada oczekiwała wzrostu produkcji w skali roku do 1868 mln ton.  Skorygowanie w dół prognoz zbiorów o 58 mln ton wynika przede wszystkim ze spadku przewidywanego poziomu zbiorów kukurydzy, głównie w USA.
Wstępny raport Rady Zbożowej został skorygowany, między innymi, w oparciu o najnowszą prognozę Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa  (USDA).
Raport USDA z 10.08.2012 r. -  zgodnie z oczekiwaniami przedstawił kiepskie prognozy dla omawianych towarów rolnych na sezon 2012/2013. Gorsze niż miesiąc temu okazały się być informacje dotyczące globalnego rynku pszenicy. Po raz kolejny obcięto przewidywania światowej produkcji tego zboża, głównie na skutek korekt w krajach byłego ZSRR. Niższe zbiory pszenicy prognozowane są w Rosji (43 mln ton wobec lipcowych 49 mln ton) i w Kazachstanie (korekta z 13 do 11 mln ton). Globalna produkcja pszenicy wyniesie według najnowszych danych 662,83 mln ton (w stosunku do 665,33 mln ton w prognozie lipcowej).
Niespodzianką były lepsze od oczekiwań dane dla amerykańskiego rynku pszenicy. W tym przypadku produkcja ziarna ma wzrosnąć do 61,73 mln ton (wobec 60,53 mln t w raporcie sprzed miesiąca), a zapasy końcowe do 19 mln ton (poprzednio 18,07 mln ton).

Spadek zbiorów soi
Na początku lipca br. globalne zbiory soi prognozowano na poziomie 267,16 mln ton, a zapasy końcowe na 55,66 mln ton. W sierpniowej prognozie obcięto przewidywania światowych zapasów do 53,38 mln ton, a produkcji do 260,16 mln ton. W samym Stanach Zjednoczonych prognoza zbiorów uległa obniżeniu o blisko 10 mln ton (do 73,27 mln ton wobec 83,01 w lipcu). Zapasy końcowe amerykańskiej soi również uległy korekcie w dół i według prognoz powinny wynieść 3,13 mln ton (w stosunku do 3,54 mln ton przed miesiącem).

Spadek zbiorów kukurydzy
Wyraźnie pogorszyły się ostatnie prognozy dotyczące zbiorów kukurydzy. Jeszcze w lipcowym raporcie prognozowano rekordową światową produkcje tego ziarna na poziomie 905,23 mln ton. 10 sierpnia 2012 r.  USDA zredukowało globalną produkcję do 849 mln ton, co w skali miesiąca oznacza obniżkę aż o 6,2% (-56,23 mln ton). W stosunku do poprzedniego sezonu światowe zbiory kukurydzy będą niższe o 3,2%.
Do cięć prognoz kukurydzy przyczyniły się w głównej mierze korekty w Stanach Zjednoczonych, spowodowane suszą i upałami, które od wielu tygodni dają się we znaki. W sierpniowych prognozach zapasy końcowe wspomnianego ziarna w USA obniżone zostały ze 134 mln ton do jedynie 123,33  mln ton. Zbiory kukurydzy za oceanem mają być w bieżącym sezonie najniższe od 6 lat i wyniosą 273,79 mln ton (prognoza lipcowa mówiła o 329,45 mln ton).

Spadek  potencjału eksportowego zbóż w krajach: Rosja, Ukraina, Kazachstan. 

Rosja –
spadek zbiorów z powodu suszy. Rosyjskie ministerstwo rolnictwa prognozuje spadek zbiorów o około 12 mln ton w stosunku do 2011 r. Potencjał eksportowy Rosji spadnie do 12 – 15 mln ton wobec 28 mln ton zboża, które zostało wyeksportowane rok temu.Wicepremier Rosji Arkadii Dworkowicz poinformował, że obecnie  nie ma podstaw do ograniczania eksportu zbóż, ale w 2013 r. jest teoretycznie możliwe wprowadzenie ceł eksportowych.  Tegoroczne zbiory zbóż wyniosą 75-80 mln ton (w 2011 r. zbiory zbóż w Rosji wyniosły 94 mln ton). Rosja może wywieźć w sezonie 2012/2013 (od lipca do czerwca) 10-12 mln ton zbóż. Według oceny USDA Rosja w tym sezonie sprzeda za granicę 11 mln ton pszenicy stając się piątym co do wielkości eksporterem po Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i Unii Europejskiej.

Ukraina -  długotrwały brak opadów spowodował, że Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy zmniejszyło prognozę tegorocznych zbiorów. Na Ukrainie zbiory zbóż mogą spaść nawet o 13 mln ton w porównaniu z 2011 r. Potencjał eksportowy prognozowany jest na poziomie około 20 mln ton zboża. W poprzednim sezonie Ukraina wyeksportowała 21,6 mln ton zbóż , z czego 14 mln ton stanowiła kukurydza, a 5,3 mln ton pszenica.
Ukraina zobowiązała się z wyprzedzeniem informować o zamiarze wprowadzenia ewentualnych ograniczeń w eksporcie zbóż. W przypadku takiego zamiaru, Minister Polityki Rolnej i Leśnictwa  będzie informował  o tym uczestników rynku z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Ma to bowiem duże znaczenie nie tylko z punktu widzenia  ukraińskich producentów rolnych, przetwórców oraz pośredników w handlu, lecz również kształtowania się cen na rynku globalnym.

Kazachstan – Pod koniec lipca minister rolnictwa tego kraju poinformował o poważnym spadku  w 2012 r. zbiorów zbóż. W 2011 r. w Kazachstanie zebrano 29,7 mln ton zbóż (w tym pszenicy 22,7 mln ton). Obecnie  amerykańscy analitycy prognozują, że produkcja pszenicy w Kazachstanie spadnie do 12 mln ton. Powodem słabych zbiorów jest susza. Tegoroczny eksport pszenicy spadnie do 7,5 mln ton, czyli o ponad 31% (ubiegłoroczny eksport wyniósł ponad 12 mln ton).

Źródło: KIPDiP na podstawie:  Bank Gospodarki Żywnościowej – BGŻ, PAP, Platforma e - WGT,  Marta Juszczyk– www.ewgt.com.pl .

FAO o rekordowym wzroście cen żywności
W lipcu br. światowy indeks cen żywności FAO wzrósł wobec czerwca  o 6,2% (12 p. p. – punktów procentowych) do 213,1 pkt – najwyższego w tym roku poziomu . Ceny żywności 
były jeszcze o 10% niższe od rekordowo wysokich z lutego 2011 r. W porównaniu z czerwcem podrożały zwłaszcza zboża (+17,1%) i cukier (+11,7%) oraz w mniejszym stopniu oleje (+2,4%). Obniżyły się natomiast ceny mięsa (-1,7%) i nieznacznie artykułów mleczarskich (-0,3%). Do zwyżki cen zbóż przyczyniło się pogorszenie perspektyw zbiorów kukurydzy w USA oraz pszenicy w Rosji z uwagi na suszę. Ceny mięsa obniżyły się już trzeci miesiąc z rzędu ze względu na obniżenie popytu, zwłaszcza na wieprzowinę, która w ciągu miesiąca potaniała o 3,6%. Spadki cen drobiu, wołowiny i mięsa owczego były niższe (ok. 1%). W pierwszym półroczu tego roku indeks cen mięsa oscylował wokół 176 pkt i był zbliżony do poziomu z analogicznego okresu 2011 r.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. FAO z dn. 09.08.12

 

powrót