top

Aktualności

W maju 2012 r. nadal wysoki import jaj i przetworów z jaj do UE.


Sprawdzają się obawy ekspertów. Import z krajów trzecich uzupełnia niedobory podaży jaj i przetworów z jaj na wspólnym rynku, spowodowane likwidacją produkcji w niedostosowanych klatkach.

UE – wzrost importu, spadek eksportu jaj w okresie I-V 2012 r.
Według danych Komisji Europejskiej, w okresie od stycznia do maja br. unijny import jaj i
przetworów jajecznych z krajów trzecich był nadal wysoki. Zakupy jaj spożywczych zwiększyły się w skali roku dwuipółkrotnie, ponad dwukrotnie wyższy był również przywóz przetworów jajecznych. Największym dostawcą przetworów jajecznych do UE były w omawianym okresie br. Stany Zjednoczone, skąd sprowadzono ok. 7 tys. ton tych produktów, dwuipółkrotnie więcej niż przed rokiem. Znaczne ilości przetworów zaimportowano również z Argentyny (ok. 6 tys. ton), dwukrotnie więcej niż rok temu.
Głównym dostawcą jaj spożywczych do UE była Albania (ok. 700 ton, ponad trzykrotny wzrost przywozu). W pierwszych pięciu miesiącach tego roku najwięcej jaj i przetworów z krajów trzecich zakupiły Dania (4 tys. ton, +93%), Austria (3 tys. ton, +76%), Niemcy (2,6 tys. ton, +266%), Włochy (1,9 ton, +590%) i Szwecja (1,8 tys. ton, +12%). Wywóz jaj i przetworów poza ugrupowanie obniżył się w omawianym okresie o 17,4% do 73,4 tys. ton. O jedną trzecią zmalał eksport jaj spożywczych. Największym rynkiem zbytu była tradycyjnie Japonia (25 tys. ton, -7%), dokąd trafiła jedna trzecia produktów unijnego sektora jaj, głównie suszonych przetworów jajecznych. Drugim odbiorcą była Szwajcaria, gdzie wysyłano jaja spożywcze, lecz ich wywóz zmniejszył się w ciągu roku o 4% do 18 tys. ton. Wzrósł wywóz jaj i przetworów do Rosji (+15% do 2,1 tys. ton) i Norwegii (+28% do 450 ton).  Głównymi dostawcami i jaj i przetworów na rynki krajów trzecich były tradycyjnie Holandia (28,8 tys. ton, -25%), Włochy (15,5 tys. ton, -0,5%), Niemcy (8,7 tys. ton, -5%), Francja (8 tys. ton, -24%), Belgia (3,9 tys. ton, +2%) i Polska (3,5 tys. ton, -28%). Pomimo znacznego wzrostu przywozu i spadku wywozu UE jest nadal eksporterem netto jaj i przetworów. Dodatnie saldo w handlu tymi produktami z krajami trzecimi obniżyło się jednak wobec tego samego okresu 2011 r. o jedną trzecią do ok. 56 tys. ton. Wzrost importu został spowodowany wprowadzeniem od początku roku nowych przepisów z zakresu dobrostanu kur niosek. Handel jajami z klatek tradycyjnych jest w UE od 1 stycznia br. zabroniony, mogły one trafiać wyłącznie do przetwórstwa w kraju pochodzenia, bez prawa do eksportu. Ponad połowa państw członkowskich UE nie zdołała wymienić wszystkich klatek w wyznaczonym terminie, a ograniczenia w handlu wspólnotowym spowodowały lukę podażową i konieczność zwiększenia importu spoza ugrupowania.

Źródło: FAPA/FAMMU na podst. Komisji Europejskiej


Komentarz własny Izby na temat przyczyn wzrostu przywozu jaj spoza UE w art. z dn.  9.07.2012 r., pt.: „Import z krajów trzecich do UE w miejsce zlikwidowanej produkcji jaj” - http://www.kipdip.org.pl/article/id/721

powrót