top

Aktualności

Polski handel zagraniczny - jaja spożywcze w I półroczu 2012 r.


Eksport jaj spożywczych (CN 0 407)

W I półroczu 2012 r. polski eksport jaj spożywczych wyniósł 96 949 ton i był wyższy o około 8% niż I półroczu 2011 r. (90 123 ton).
Średnia wartość jednej tony wyeksportowanych jaj za okres od stycznia do czerwca br. wyniosła 1 270 EUR/tonę jaj, była wyższa o 67%, niż w analogicznym okresie 2011 r. (759 EUR/tonę jaj).
W czerwcu 2012 r. wyeksportowano 16 351 ton jaj, co stanowi spadek o 16,5% w porównaniu do rekordowej wielkości eksportu w maju br. (19 583 ton).

Import jaj spożywczych (CN 0 407)

Import jaj spożywczych do Polski w I półroczu 2012 r. wyniósł 5 782 ton. W porównaniu do takiego samego okresu 2011 r. zmalał o 4 097 ton, tj. o 75%.

Źródło: komentarz własny KIPDiP na podst. danych Zintegrowanego Systemu RIR.

powrót