top

Aktualności

Jaja w statystyce.


I. Krajowa produkcja jaj spożywczych

Wielkość krajowej produkcji:
•  2010 r. – 10,1 mld sztuk
•  2011 r. – 9,3 mld sztuk – spadek produkcji o 7,9% w porównaniu do 2010 r.
Udział Polski w unijnej produkcji jaj spożywczych w 2011 r. - 8,5%
• Prognoza na 2012 r. – 8,3 mld sztuk – spadek o 10,8% w porównaniu do 2011 r.

Największą produkcję jaj spożywczych w 2011 r. zarejestrowano w województwie wielkopolskim – 3,2 mld sztuk, co stanowi 34% krajowej produkcji jaj ogółem w tym roku. W województwie mazowieckim w 2011 r. wyprodukowano 1,1 mld sztuk jaj, co stanowiło ok.  12% krajowej produkcji jaj.

II. Eksport polskich jaj w latach 2010 – I półrocze 2012 r.:


Wielkość eksportu:
• 2010 r. – 157 299  ton (ok. 2,8 mld sztuk) – 27,7%
• 2011 r. – 173 991 ton (ok. 3,1 mld sztuk) – 33,3%
• I półrocze 2012 r. – 96 949 ton (ok. 1,7 mld sztuk) – wzrost eksportu o 8% w porównaniu
do I półrocza 2011 r.

Wartość polskiego eksportu jaj:
• 2010 r. – 145 243 tys. EUR
• 2011 r. – 150 574 tys. EUR
• I półrocze 2012 r. – 123 170 tys. EUR

III. Import w latach 2010 – I półrocze 2012:

• 2010 r. – 19 014 ton – udział w krajowym spożyciu – ok. 4,5%
• 2011 r. – 21 029 ton – udział w krajowej konsumpcji ok. 5,8%
• I półrocze 2012 r. – 5 782 ton – spadek przywozu jaj do Polski o 75% w porównaniu
do I półrocza 2011 r.

IV. Spożycie jaj w Polsce w latach 2010 – prognoza na 2012:
Spożycie w sztukach na mieszkańca:
• 2010 r. – 204 sztuk
• 2011 r. – 194 sztuk
• Prognoza na 2012 r. – 185 sztuk

powrót