top

Aktualności

Święto Rzemiosła 8-9 września 2012 r. - Park Śląski w Chorzowie.


Dwudniowy Festyn kulinarny rzemieślników  - rzeźników i wędliniarzy  pod  nazwą Świętomięs  Polski organizowany jest, między innymi,  na koszt producentów drobiu - z funduszu promocji mięsa drobiu.

Więcej informacji dla fundatorów  - producentów żywca drobiu  na specjalnej stronie  internetowej
www.swietomiespolski.pl.

Kwotę na współfinansowanie kosztów  tej imprezy z funduszy promocji mięsa drobiu –  wys.  180 tys. zł  zatwierdziła  Komisja Zarządzająca Funduszami  Promocji Mięsa Drobiu.

Główny inicjator  organizator imprezy – Janusz Rodziewicz – Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy – jest członkiem  Komisji Zarządzającej Funduszami Promocji Mięsa Drobiowego.
Janusz Rodziewicz występuje w mediach jako przeciwnik MOM – mięsa mechanicznie  odkostnionego.  Jest autorem postulatu: „W wyrobach wędliniarskich powinno się zakazać stosowania MOM-u.” 

Więcej na ten temat w artykule „ Atak na mięso mechanicznie odskostnione (MOM) bezpodstawny tak samo, jak zakaz z GMO.” (18.07.2012) -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/726
Najważniejsze twarze imprezy:  działacze rzemieślniczy  szczebla centralnego i lokalnego.
powrót