top

Archiwum

Prawdopodobnie od 1 czerwca 2006 r. zostaną zniesione obecne ograniczenia wprowadzone w związku z zagrożeniem występowania grypy ptakówObecnie obowiązujące środki ochronne, określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. Nr 75).

Środki te obowiązują w Polsce od 15 października 2005 r., a ich zakres został wyznaczony na podstawie Decyzji Komisji 2005/734/WE oraz Decyzji Nr 2005/855/WE.

Wprowadzone zakazy utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeni oraz zakazy organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków, miały na celu zmniejszenie ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy z ptaków dziko żyjących na drób.

Komisja Europejska wyznaczyła termin obowiązywania tych zakazów do 31 maja 2006 r., mając na uwadze sezon migracyjny dzikiego ptactwa we Wspólnocie.

Z informacji, opracowanych przez FAMMU/FAPA (na podstawie AgraNet  z dnia 2 maja 2006 r. wynikało, że niektóre kraje członkowskie (Holandia, Belgia), rozważały możliwość wycofania już na początku maja br. zakazów utrzymywania drobiu na zewnątrz budynków, uzasadniając, że okres migracji ptaków już minął.

Ostrożniejsze w podjęciu decyzji o szybszym wypuszczeniu drobiu z budynków są władze Niemiec i Francji. Kierują się w tej sprawie opiniami ekspertów w swoich krajach (Instytut Friedricha Loefflera i Francuska Agencja Bezpieczeństwa Żywności – AFSSA), którzy zalecają, aby obowiązek utrzymywania drobiu w zamknięciu pozostał w mocy do końca maja, zgodnie z terminem zaleconym w Decyzji Komisji Nr 2005/855/WE.

Nie są z tego zadowolone Państwa Związkowe Niemiec, ponieważ przedłużanie ograniczeń ma negatywne skutki ekonomiczne dla producentów jaj, prowadzących wolnowybiegowy system utrzymania kur nieśnych, oraz dla małych gospodarstw ekologicznych.

Należy się spodziewać, że Komisja Europejska w najbliższych dniach wyda w formie decyzji, dalsze instrukcje określające środki prewencyjne, które obowiązywać będą do sierpnia – września br. tj. w okresie poprzedzającym kolejną jesienną migrację ptaków.

Jeśli ocena obecnej sytuacji epizootycznej będzie pomyślna, można spodziewać się, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wycofa od czerwca, obowiązujące w Polsce zakazy. Na wycofanie tych przepisów czekają producenci gęsi oraz zakłady drobiu zaopatrujące drobnotowarowe gospodarstwa w odchowane kurki i kaczki, bowiem w ich przypadku zakaz sprzedaży na targowiskach poważnie ograniczył możliwości sprzedaży.

powrót