top

Aktualności

Niższe pogłowie kur w UE. Komisja Europejska prognozuje spadek produkcji jaj w 2012 r. na podstawie mniejszych wstawień kurek nieśnych.


Z najnowszych danych Komisji Europejskiej (z 20.09.2012 r.)  wynika, że wstawienia kurek nieśnych w okresie 7-mcy 2012 r. na tle lat 2010-2011 kształtowały się następująco:
- 7 miesięcy 2012 r. – 208,5 mln sztuk; większe o ok. 5% niż w 2011 r. i mniejsze o ok. 10% od rekordowego poziomu w 2010 r.
- 7 miesięcy 2011 r. – 198,5 mln sztuk ; mniejsze o ok. 14% niż w 2010 r.
- 7 miesięcy 2010 r. – 231 mln sztuk.

- W 2010 r. wstawienia kurek nieśnych były rekordowo wysokie – około 362 mln sztuk, a w 2011 r. obniżyły się o blisko  8-9% do poziomu ok. 330 mln sztuk.
Wstawienia piskląt – kurek nieśnych od stycznia 2011 r. do lipca 2012 r. unormowały się na poziomie wstawień w latach 2006-2009. 

- Komisja Europejska, na podstawie wielkości wstawień przedstawiła miesięczną prognozę produkcji jaj do końca  2012 r.  na tle unijnej wielkości produkcji w latach 2006-2011.
Z wykresu opracowanego dla Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych (posiedzenienie  w dn. 20.09.2012 r.) można oszacować, że całkowita produkcja jaj w UE w bieżącym roku obniży się o około 5% i będzie porównywalna do produkcji w 2009 r.  Z wstępnych danych KE wynikało, że największy ok. 8% spadek produkcji jaj miał miejsce w pierwszej połowie 2012 r.

Komentarz własny KIPDiP

powrót