top

Aktualności

Sektor jaj spożywczych – aktualna koniunktura w UE i w Polsce.


Sytuacja cenowa na wspólnym rynku
- W sierpniu 2012 r. odnotowano dalszy niewielki wzrost cen jaj spożywczych w większości państw UE. Średnia unijna cena sprzedaży jaj klasy M i L wyniosła około 149 EUR/100kg, co stanowi wzrost o 1% w stosunku do lipca br. W porównaniu do sierpnia ubiegłego roku, cena ta jest wyższa o 27%, a w porównaniu do średniej z ostatnich pięciu lat – o 36%.
W odniesieniu do rekordowej ceny w UE w marcu 2012 r., średnia cena zarejestrowana w sierpniu br.  jest jednak niższa o około 24%.
- W Polsce średnia cena jaj w sierpniu br. była wyższa o około 30% od ich ceny w takim samym  okresie 2011 r.
- Dalszy wzrost cen odnotowano w takich krajach UE jak:  Bułgaria (+9%), Węgry (+6%), Szwecja, Rumunia i Słowacja (+3%). Spadek cen jaj nastąpił w: Belgii (-4%), Malcie (-8%) i Holandii (-5%). W Polsce jaja nieznacznie potaniały do około 147 EUR/100 kg i stanowiły 99% średniej unijnej.
- W 36 tygodniu 2012 r. odnotowano dalszy wzrost cen jaj na rynku unijnym do poziomu około 155 EUR/100 kg – są to ceny o ok. 3% wyższe w porównaniu do średniej miesięcznej w sierpniu 2012 r.  Komisja Europejska prognozuje, że:  w nadchodzących tygodniach ceny mogą jednak ponownie zwyżkować w ślad za wzrostem cen pasz dla niosek.
- Średnia wartość jednej tony wyeksportowanych jaj w okresie styczeń-lipiec 2012 r. wyniosła 1243  EUR/1 tonę, a w 2011 r. 771  EUR/1 tonę. W 2012 r. średnia wartość jednej tony wyeksportowanych jaj była wyższa o  60%.


- Monitoring cen jaj, prowadzony na zlecenie KE przez firmę konsultingową, wykazał, że unijne ceny jaj spożywczych w skorupkach, tzw. „table egg” od początku 2011 r. do 35 tyg. 2012 r. wzrosły o 42,9%, natomiast  ceny skupu jaj w przetwórstwie w tym samym okresie wzrosły aż o 103,3%.
- Najniższe ceny skupu jaj do przetwórstwa w 2012 r. odnotowano  w 30 tyg. – ich poziom wyniósł około 100 EUR/100 kg, a następnie ceny tego surowca ponownie wzrosły: w 36 tyg. osiągnęły poziom 122EUR/100 kg i były wyższe o ok. 22%.
W odniesieniu do rekordowych cen – 220 EUR/100 kg w 9 i 10 tyg. 2012 r.  ceny  w 36 tyg. br.  były niższe o 44,5%.
- W Polsce ceny surowca do przetwórstwa osiągnęły rekordowy poziom w  marcu 2012 r.– 
6 915,0 zł/tonę.
Dopiero od połowy maja 2012 r. ceny te ustabilizowały się na poziomie ok. 4000 zł/tonę i wynosiły w  wybranych tygodniach:
- 3876 zł/t (20 tydz. 2012 r.)
- 3929 zł/t (24 tydz. 2012 r.)
- 4091 zł/t (28 tydz. 2012 r.)
- 3701 zł/t (32 tydz. 2012 r.)

- Ponowną zwyżkę cen surowca do przetwórstwa jaj odnotowano z początkiem września br.
Średnia cena skupu w zakładach przetwórstwa jaj w poszczególnych tygodniach tego miesiąca wyniosła:
- 35 tydz. 2012 r. – 4726 zł/tonę
- 36 tydz. 2012 r. – 4502 zł/tonę
- 37 tyg. 2012 r. - 4485 zł/tonę

Wzrost importu jaj do UE z krajów trzecich
- W okresie styczeń – lipiec 2012 r. unijny import wyniósł 22 903 ton – jest to wzrost o 111,2% w porównaniu do takiego samego okresu w 2011 r. Przywóz jaj z krajów trzecich zastępuje lukę  podażową na unijnym rynku jaj, będącą konsekwencją spadku produkcji jaj , w związku z wymianą klatek dla kur niosek.

- Głównymi dostawcami jaj do UE pozostają takie kraje jak: USA (42%), Argentyna (30,7%). Przywóz jaj z USA, zwiększył się od stycznia br., o 153%, a z Argentyny o 86%.
Pozostałe kraje trzecie dostarczające jaja spożywcze i przetwory z jaj na rynek UE to: Meksyk (4-krotny wzrost importu), Albania (3-krotny wzrost importu), Indie, Izrael, Kanada.
- Warto zwrócić uwagę, że w stosunku rocznym, w 2011 r. import z krajów trzecich był mniejszy niż w 2010 r. aż o 39% . W 2010 r. wyniósł 31 356 ton, a w 2011 r. – 19 045 ton.

Maleje unijny eksport jaj i przetworów z jaj
- Od początku 2012 r. maleje unijny eksport jaj i przetworów z jaj. Do lipca br. eksport ten wyniósł 105 109 ton, co stanowi spadek o 16% w porównaniu do takiego samego okresu 2011 r. Największą ilość produktów z sektora jaj wywieziono na rynki: Japonii (35%), Szwajcarii (23%), Angoli (10%).
- W latach 2010-2011 unijny handel zagraniczny charakteryzowała wysoka dynamika rozwoju eksportu na rynki krajów trzecich: w 2010 r. – wzrost eksportu o 21% i w 2011 r. – wzrost eksportu o 19%.

Polski eksport nadal wysoki
Dla porównania w Polsce w 2012 r.  ma miejsce odwrotna tendencja w wymianie handlowej produktami krajowego sektora jaj. W okresie styczeń – lipiec br. eksport jaj spożywczych wyniósł 112 805 ton, co przewyższa jego wolumen zarejestrowany w 2011 r. o prawie 10%. W okresie siedmiu miesięcy zmianie uległa struktura geograficzna polskiego eksportu jaj.

Kierunki polskiego eksportu 
- 96% produktów polskiego sektora jaj odbierają rynki innych krajów członkowskich.
-  Nadal na rynek  niemiecki i holenderski trafia ponad 60% produktów sektora jaj przeznaczonych na eksport:  Niemcy – 42 042 ton - 37,3% eksportu, Holandia – 26 294 ton -23,3% eksportu. Po 1 stycznia 2012 r. eksport do Niemiec wzrósł o 20%, a do Holandii o 5%.

- Z kolei do Czech i Słowacji – państw, które jeszcze w 2011 r. były w czwórce największych odbiorców jaj z Polski, eksport zmalał odpowiednio o 53% i 39%. Pozycję tych rynków zbytu  zajęły:  Francja (10 308 ton - wzrost eksportu o 233%), Włochy (4 006 ton - wzrost eksportu o 163%) i Wlk. Brytania (3 732 ton – wzrost eksportu o 525%).
- Do  krajów trzecich wywieziono w okresie siedmiu miesięcy 4182 ton (4% eksportu ogółem) jaj i przetworów z jaj, między innymi, do: Iraku, Angoli, Rosji, Białorusi, Szwajcarii.

Komentarz własny KIPDiP


 

 

powrót