top

Aktualności

Sektor mięsa drobiu - aktualna koniunktura w UE i w Polsce.


Zmiany cen sprzedaży kurcząt brojler (tuszki 65%)
- Od stycznia 2012 r. w UE systematycznie rosły średnie miesięczne ceny mięsa kurcząt.
W 36 tyg. ceny te osiągnęły poziom blisko 200 EUR/100 kg – jest to najwyższa do tej pory cena w całym 2012 r.
Średnie ceny w  poszczególnych miesiącach 2012 r. (EUR/100kg): styczeń - 182,9; luty - 184,8; marzec 185,7;  kwiecień - 188,3;  maj - 191,0; czerwiec - 191,6 ;  lipiec 192,7; sierpień – 192,7  (zmiana roczna 2012/2011: - 0,4 %).

Dla porównania , średnie miesięczne ceny tuszek kurcząt 65% w Polsce (wyrażone w euro) wyniosły:
-  w styczniu 2012 r. - 121,9 euro/100 kg, a w sierpniu  2012 r.- 148,8 euro/100 kg.

W sierpniu średnie ceny sprzedaży mięsa kurcząt w Unii Europejskiej o 29,5 % przewyższały polskie ceny wyrażone w euro.
Ceny wyrażone w walucie krajowej wyniosły w styczniu 2012 r. - 533,6 PLN/100 kg, a w sierpniu 2012 r. – 607,8 PLN/100 kg

Rynek polski (na podst. ZSRIR):
- w 36 tygodniu 2012 r. - średnia cena tuszek kurcząt 65% wyniosła - 6,03 zł/kg. 
 - w 37 tygodniu 2012 r. - średnia cena tuszek kurcząt 65% wyniosła – 6,00 zł/kg  (spadek o 0,6% w stosunku do poprzedniego tygodnia ).

W sierpniu 2012 r. w większości państw członkowskich odnotowano wzrost cen mięsa kurcząt brojler - najwyższy w:  Estonii (+7%), Portugalii (+7%), Bułgarii (+5%). W porównaniu z poprzednim miesiącem średnia unijna w sierpniu br. była wyższa o 0,3%.

Import mięsa drobiowego z krajów trzecich do UE
Import do UE w okresie siedmiu miesięcy 2012 r. obniżył się o 2,2% i wyniósł 471 148 ton. Największymi dostawcami – prawie 90% importu, są: Brazylia i Tajlandia. Import z tych krajów wyniósł w tym okresie odpowiednio:  323 066 ton (68,6%) i 97 905 (20,8%).

Unijny eksport mięsa drobiowego do krajów trzecich
- W okresie styczeń – lipiec 2012 r. odnotowano wzrost unijnego eksportu mięsa drobiu o blisko 3% do poziomu 802 891 ton.  Kraje członkowskie UE najwięcej mięsa drobiowego sprzedały na rynki: Arabii Saudyjskiej (85 600 ton – 10,7% eksportu), Hong Kongu (78 438 ton – 9,8% eksportu), Beninu (74 120 ton – 9,2% eksportu), Południowej Afryki (68 174 ton – 8,5%). W porównaniu do takiego samego okresu w 2011 r. zarejestrowano spadek eksportu o prawie 30% do Hong Kongu oraz wzrost o 68% na rynki Południowej Afryki.
- Stwierdza się dalszy spadek wywozu mięsa drobiowego z UE na rynki wschodnich sąsiadów.  Od 2008 r. do 2011 r. wielkość eksportu do Rosji zmniejszyła się o 50%, a na Ukrainę o 27%.

Polski eksport drobiu
- W pierwszym półroczu 2012 r. dodatnie saldo w polskim handlu zagranicznym żywcem, mięsem i przetworami drobiu wyniosło 453,2 mln EUR i było o 24% wyższe od salda z pierwszej połowy 2011 r. Wolumen eksportu zwiększył się o 17% do 269,5 tys. ton, a jego wartość wzrosła o 18% do 522,7 mln EUR. Średnia jednostkowa wartość eksportu zwiększyła się w ciągu roku o 1% do 1,94 EUR/kg.
- W strukturze towarowej wywozu dominowało mięso kurcząt. Dobry rezultat uzyskano również w eksporcie przetworów drobiowych, jego wartość zwiększyła się w ciągu roku o 19%. Największymi odbiorcami polskiego mięsa i przetworów z drobiu były tradycyjnie państwa UE, wśród nich głównie Niemcy, Wielka Brytania i Czechy. Najważniejszym rynkiem zbytu z krajów spoza UE był Hongkong. Wartość eksportu żywca drobiu z Polski wzrosła w omawianym okresie br. o 16%.

Komentarz własny KIPDiP

powrót