top

Aktualności

Jaja z klatki czy z podwórka?


Najnowsze badania naukowe wykazały, nie ma różnicy w wartości odżywczej pomiędzy jajami od kur z chowu na wolnym wybiegu a jajami z chowu klatkowego.

Jaja produkowane przez kury z wolnego wybiegu są często postrzegane przez społeczeństwo jako te o lepszych wartościach odżywczych niż jaja otrzymane od niosek trzymanych w tradycyjnych klatkach bateryjnych. Stowarzyszenie Wiedzy Drobiarskiej (PSA) zakwestionowało to popularne przekonanie, gdyż badania nie wykazały zasadniczo żadnych różnic w odżywczej wartości jaj produkowanych przez kury z obu rodzajów chowu. Robocze tłumaczenie całego tekstu tego artykułu WPSA zostało opublikowane 22.08.2011 r. na naszej stronie internetowej w artykule pt. "Czy jakość handlowa jaj i ich wartość odżywcza zależą od systemu chowu kur?" - 
http://www.kipdip.org.pl/article/id/620

Potwierdza to również opinia Profesora Jana Niemca z SGGW w Warszawie przedstawiona w audycji TVR (listopad 2011 r.) –
https://www.youtube.com/watch?v=p43dFzrWISc :
Należy wyraźnie powiedzieć konsumentom, że jajo jako komórka rozrodcza ma bardzo stabilny skład niezależnie od tego w jakim systemie chowu zostało wyprodukowane. Wartość odżywcza jaj ze wszystkich systemów odchowu jest bardzo zbliżona. Jaja z klatki są bardzo dobre, zdrowe, i należy ich jeść bardzo dużo ze względu na ich wartość odżywczą. Pod względem higienicznym są lepsze od produkowanych w systemach ekstensywnych.”

Na pytanie: Jaja z klatek czy z podwórka? odpowiada artykuł pod tym tytułem: 
http://www.kipdip.org.pl/article/id/617  oraz  Kodeks Konsumenta jaj czyli jak kupować jaja:  http://www.kipdip.org.pl/article/id/633


Argumenty potwierdzające wyższą jakość  jaj z systemów klatkowych, przedstawione  zostały  w filmie „Obywatelska Akcja Edukacyjna – Bezpieczne Jajo”
 -
http://www.youtube.com/watch?v=Wsx-8w9KH5Q


Komentarz własny KIPDiP

powrót