top

Aktualności

Produkcja nasion strączkowych pastewnych w Polsce.-  Od 2010 r. wprowadzono dodatkowe płatności obszarowe do uprawy strączkowych i motylkowych, które w tymże roku wyniosły 207 zł/ha, a w 2011 r. niespełna 220 zł/ha. Wprowadzenie dodatkowego wsparcia finansowego upraw strączkowych pastewnych spowodowało wzrost ich produkcji, chociaż nadal jest ona relatywnie niska. Przy bardzo niskich plonach i cenach strączkowych niewiele wyższych od cen zbóż, ich produkcja, mimo dodatkowego wsparcia finansowego, wciąż jest mało opłacalna. Są one uprawiane głównie na własne potrzeby (ich skup notowany przez GUS w ubiegłym roku wyniósł 7,3 tys. ton), ze względu na walory fitosanitarne oraz korzystną rolę w płodozmianie.

- W 2011 r. powierzchnia uprawy roślin strączkowych pastewnych  wyniosła 119,4 tys. ha i była o 5,2% mniejsza aniżeli w 2010 r. O ponad 56% zwiększył się areał uprawy mieszanek zbożowo-strączkowych, a powierzchnia pozostałych strączkowych (bez mieszanek) zmalała o ok. 26%.

- Plony były nieco niższe niż przed rokiem i wyniosły średnio 21,1 dt/ha, przy czym dla mieszanek zbożowo-strączkowych był to poziom 27,6 dt/ ha, a samych strączkowych zaledwie 16,3 dt/ha. Ich produkcja w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o ok. 6% i wyniosła 251 tys. ton, wobec 268 tys. ton w 2010 r.  Produkcja peluszki, bobiku, łubinu słodkiego i wyki jest niska i w 2011 r. łącznie wyniosła 119 tys. ton. 

- Szacuje się, że areał upraw strączkowych pastewnych na ziarno w 2012 r.  jest o kilkanaście procent wyższy niż w latach poprzednich, a plony nie odbiegają od średniej z ostatnich kilku lat. Na podstawie powyższych przesłanek ich produkcję szacuje się na ok. 280 tys. ton, czyli na najwyższym poziomie od blisko dwudziestu lat.

Źródło informacji: Instytut ERiGŻ – PIB  - Rynek Pasz nr 32 z września 2012 r.

powrót