top

Aktualności

Sektor drobiu – aktualna koniunktura w UE i w Polsce


Zmiany cen sprzedaży kurcząt brojler (tuszki 65%) na rynku unijnym i w Polsce
- Od początku 2012 r. systematycznie rosły ceny mięsa kurcząt brojler, z poziomu 182,9 EUR/100 kg w styczniu br. W 40 tyg. 2012 r. ceny na unijnym rynku osiągnęły poziom ok. 200 EUR/100 kg – jest to najwyższa do tej pory cena w całym 2012 r., także znacznie przewyższająca średnią długookresową z lat 2007-2011.

Analiza sytuacji cenowej stanowiła podstawę dla Komitetu Zarządzającego do zmian wysokości refundacji wywozowych w eksporcie mięsa drobiowego mrożonego  (kurczaki 65%, 70%) do krajów trzecich - aktualna stawka: 21,70 EUR/100 kg. Dane dotyczące stawek refundacji eksportowych w sektorze drobiu i jaj zamieszczamy na stronie internetowej Izby – podstrona Przepisy.

Prognozy produkcji drobiu w UE na lata 2012-2013, z wyszczególnieniem produkcji wg gatunków drobiu.
- Wg danych Komisji Europejskiej produkcja drobiu ogółem w 2012 r. wyniesie 12 466 tys. ton (wzrost o 0,3%) , a w 2013 r. 12 412 tys. ton (spadek o 0,4%).

- Prognoza dotycząca wybranych krajów członkowskich w 2013 r. : Wlk. Brytania (+2,3%), Niemcy (+1,4%), Francja (+1,1%), Węgry (-17,4%), Włochy (-1,4%), Hiszpania (-3,7%).

- KE nie przewiduje wzrostu produkcji drobiu w Polsce.

KE przewiduje spadek unijnej produkcji mięsa kurcząt brojler w 2013 r.
- Szacuje, że w 2012 r. produkcja mięsa  kurcząt brojler wyniesie 9 570 tys. ton, a w 2013 r. spadnie o 1,4% do poziomu 9,535 tys. ton. Produkcja wzrośnie we Francji (+2,0%), Wlk. Brytanii (+1,9%) i w Niemczech (+1,3%). Największy spadek nastąpi na Węgrzech (-15,4%) i w Hiszpanii (-5,7%).
 
Prognoza produkcji mięsa indyczego w UE
- KE podała, że produkcja mięsa indyczego w 2012 r. wyniesie 1 893 tys. ton, a  w 2013 r. spadnie o 1,0% do poziomu 1 873 tys. ton. Największy spadek szacuje się na Węgrzech (-18,2%), Włoszech (-2,8%) i we Francji (-1,3%).
Wzrost produkcji prognozuje się w: Wlk. Brytanii (+4,5%) i Niemczech (+0,3%). 

 Niewielkie zmiany w globalnej produkcji kaczek
- Produkcja w 2012 r. wyniesie 500 tys. ton, w 2013 r. spadnie o 0,3%  do 499 tys. ton. We Francji – lidera w produkcji kaczek, produkcja wzrośnie o 2,1%, natomiast na Węgrzech obniży się aż o 12,2%.  Także w Wlk. Brytanii szacuje się wzrost o 3,0% i w Belgii o 9,5%

Komentarz własny KIPDiP
powrót