top

Aktualności

Polski eksport jaj zwolnił tempo od lipca 2012 r.


W okresie styczeń – sierpień  2012 r. eksport jaj i przetworów z jaj wyniósł 126 383 ton. Był wyższy od eksportu w 2011 r. , ale już tylko o 3%. Natomiast w porównaniu z II kwartałem średnia miesięczna wielkość sprzedaży eksportowej w lipcu i sierpniu była mniejsza aż o 16% niż średnia miesięczna w II kwartale 2012 r.

Do czerwca br. eksport był wyższy o około 8%. Jego średnia wielkość w II kwartale br. (17,1 tys. ton) była wyższa o 12% od średniej wielkości w I kwartale br.

Średnia wartość sprzedanych jaj w 2012 r. wyniosła 1 240 EUR/tonę i przewyższała  o 58% tę wartość w okresie I-VIII 2011 r. (785 EUR/tonę).

Miesięczne wielkości sprzedaży jaj i przetworów z jaj w 2012 r. kształtowały się następująco:
- styczeń – 13 357 ton
- luty – 18 558 ton
- marzec – 13 859 ton
- I kwartał – 45 774 ton
- kwiecień – 15 241 ton
- maj – 19 583 ton
- czerwiec – 16 351 ton
- II kwartał – 51 175 ton
- lipiec – 15 856 ton (spadek do poprzedniego miesiąca o 3%)
- sierpień –
13 578 ton (spadek do poprzedniego miesiąca o 14,4%)

Około 96-97% polskiego eksportu trafia na rynki państw członkowskich UE. Pozostała część produktów tego sektora (4 265 ton- około 3,5%) kierowana jest na następujące rynki krajów trzecich: Irak (1 133 ton), Angola, Białoruś, Szwajcaria, Rosja. Spadek wywozu jaj dotyczy także krajów trzecich – maleje udział tych rynków w eksporcie ogółem.

60% produktów polskiego sektora jaj zakupiły Niemcy (46 373 ton – 37% udział w eksporcie) i Holandia (29 222 ton – 23% udział w eksporcie). Od stycznia do sierpnia 2012 r. sprzedaż do tych krajów wzrosła odpowiednio o: 11% i 8%.

W dalszym ciągu pogłębia się spadek sprzedaży produktów sektora jaj z Polski do Czech i Słowacji. Państwa te jeszcze w 2011 r. znajdowały się w czołówce największych importerów jaj i przetworów z jaj z Polski -  eksport zmalał odpowiednio o 54,5% i 42%. Pozycje tych rynków zbytu zajęły następujące  kraje: Francja (11 601 ton – wzrost o 215%), Włochy (5 156 ton – wzrost o 202%), Wlk. Brytania (3 997 ton – wzrost o 411%).

Niewielki jest import jaj i ich przetworów do Polski.
Od stycznia do sierpnia 2012 r. import tych produktów zmniejszył się o 30% w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. i wyniósł  9 544 ton. Polska najwięcej jaj i ich przetworów zakupuje z: Niemiec (3 707 ton – import na poziomie ubiegłorocznym), Holandii (1 788 ton – znaczny spadek importu aż o 44%), Czech (1 250 ton – spadek o 5%).
W 2012 r. udział rynku niemieckiego i holenderskiego w imporcie do Polski zwiększył się o około 8 p. p. i wyniósł 58%, w porównaniu do 2011 r. 

Komentarz KIPDiP

powrót