top

Aktualności

Bardzo drogi surowiec do przetwórstwa jaj w UE


- Monitoring cen jaj, prowadzony na zlecenie KE przez firmę konsultingową, wykazał, że unijne ceny skupu jaj w przetwórstwie od początku 2011 r. do 40 tyg. 2012 r. wzrosły aż o 133,3%, natomiast ceny jaj spożywczych w skorupkach, tzw. „table egg” w tym samym okresie wzrosły o 49,0%. Rekordowo wysokie ceny skupu jaj do przetwórstwa notowane były w 9 i 10 tyg. 2012 r. – 220 EUR/100 kg. W dalszym okresie ceny surowca do przetwórstwa spadły do poziomu około 100 EUR/100 kg w 30 tyg. br. i następnie ponownie wzrosły do poziomu około 140 EUR/100 kg w 40 tyg. 2012 r. - wzrost o 40% od 31 tyg. br.

- W Polsce ceny surowca do przetwórstwa osiągnęły rekordowy poziom w  marcu 2012 r. (12 tydz. roku) – 6 915,0 zł/tonę.  Dopiero od połowy maja 2012 r. ceny te ustabilizowały się na poziomie ok. 4000 zł/tonę.
Ponowną zwyżkę cen surowca do przetwórstwa jaj notuje się od początku września br. W 42 tyg. 2012 r. (4 766,5 zł/tonę) cena skupu jaj była wyższa o  4,5%  niż w 39 tydz. br. , jednak w porównaniu do marca 2012 r. była niższa o 31%.

Komentarz KIPDiP

powrót