top

Aktualności

Rośnie import jaj i przetworów z jaj do UE - sprawdzają się opinie ekspertów z 2010 r.


 Z danych Komisji Europejskiej obejmujących okres  8. miesięcy 2012 r., wynika wyraźnie, że unijny sektor jaj spożywczych stracił  konkurencyjność.  Wspólny rynek jaj i przetworów z jaj nie jest już samowystarczalny.  Jaja są za drogim surowcem do przetwórstwa. Przemysł spożywczy w UE nie akceptuje wysokich cen unijnych przetworów z jaj i kupuje tańsze przetwory w krajach trzecich. Sytuacja ta rujnuje unijny przemysł  przetwórstwa jaj. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB  przewiduje, że z tych samych przyczyn spada produkcja przetworów z jaj w Polsce. (Rynek Drobiu i Jaj Nr 41 z maja 2012 r.)

Sytuację tę dokładnie przewidzieli już w 2010 r. unijni eksperci, którzy na zlecenie  Parlamentu Europejskiego opracowali specjalny raport sygnowany przez Departament Polityki Strukturalnej i Spójności PE. Raport ten przedstawił listę negatywnych skutków wdrożenia wymagań dyrektywy 1999/74/WE  na sytuację gospodarczą sektora jaj. Z przedstawionego scenariusza wynikało, że zakaz użytkowania konwencjonalnych klatek od 2012 r. spowoduje niedobór jaj na wspólnym rynku, znaczny wzrost cen jaj oraz import jaj i przetworów z jaj z krajów trzecich, w których nie są wdrożone normy dobrostanu. Autorzy tego raportu z 2010 r.  wyliczyli także, że obecny poziom ceł nie ochroni unijnego rynku przed importem z tych krajów.

Unijna organizacja EUWEP ( Europejska Unia Sprzedaży Hurtowej Jaj, Produktów Jajecznych, Drobiu i Dziczyzny) przedstawiła 11.10.2012 r., podczas posiedzenia grupy Roboczej i Konsultacyjnej Drób i Jaja COPA COGEGA wyliczenia, które potwierdzają, że koszty produkcji jaj w UE spowodowane wysokimi wymaganiami w produkcji, uniemożliwiają konkurencyjność unijnego sektora jaj. W 2012 r. koszty produkcji jaj z tytułu podwyższenia obowiązkowych standardów wzrosły o ponad 15 %.  

Przedstawione niżej dane dotyczące zmian w unijnym handlu zagranicznym jajami i przetworami z jaj potwierdzają tę sytuację (źródło danych: Komisja Europejska) .

Import jaj i ich przetworów  z krajów trzecich
Import jaj i przetworów z jaj ogółem do UE – 25 855 ton, w tym:
- jaja spożywcze w skorupkach: 2 572 ton – wzrost o 241%,
- żółtka jaj: 5 615 ton – wzrost o 158%,
- całe jaja bez skorupek: 13 638 ton – wzrost o 92%,
- albumina jaj: 4 030 ton – wzrost o 66%.

Komentarz KIPDiP
powrót