top

Aktualności

Potrzebna jest ochrona unijnego rynku jaj i wsparcie eksportu


W związku z pogarszaniem się konkurencyjności unijnego sektora jaj i przetworów z jaj,  Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz wystosowała do resortu rolnictwa w dniu 17.10.2012 r.  postulaty o zgłoszenie Komitetowi Zarządzającemu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych – Sektor Produkcji Zwierzęcej wniosku w sprawie rozpatrzenia możliwości objęcia tego sektora wszelkimi dostępnymi instrumentami ochrony rynku oraz ustanowienia wsparcia zapewniającego opłacalność eksportu produktów tego sektora, co najmniej takimi jak:

- Ustanowienie dopłat do eksportu jaj i przetworów z jaj na poziomie wyrównującym spadek konkurencyjności unijnych produktów, spowodowany wyższymi, w porównaniu do krajów trzecich, kosztami produkcji surowca jaj w Unii Europejskiej : głównie w wyniku wprowadzenia wysokich wymagań dobrostanu oraz realizacji programów zwalczania salmonelli i wyższych cen pasz w UE.

- Wpisanie jaj i przetworów z jaj na listę produktów wrażliwych w ramach negocjacji Rundy Doha WTO. Wniosek i uzasadnienie  w tej sprawie złożyliśmy w piśmie z dnia 4.02.2011 r. znak ID/16/2011 do Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych w MRiRW.

- Wprowadzenie dodatkowych opłat celnych na poziomie skutecznym dla ochrony unijnego rynku.

- Ograniczenie importu jaj i przetworów z jaj  z krajów trzecich, które nie spełniają równoważnych warunków dobrostanu w produkcji jaj.

Komentarz KIPDiP

 

powrót