top

Aktualności

Minister Rolnictwa jednoznacznie potwierdził – MOM jest bezpiecznym surowcem mięsnym.


Minister rolnictwa Stanisław Kalemba oświadczył w wywiadzie udzielonym w czasopiśmie : Bezpieczeństwo i Higiena  Żywności”  nr 05/106/2012: „Ze względu na bezpieczeństwo  żywności, jak i ze względów ekonomicznych  wprowadzenie zakazu stosowania mięsa oddzielonego mechanicznie nie znajduje obecnie  żadnego uzasadnienia.” 

Oświadczeniem tym  zdementowane zostały bezpodstawne nawoływania w mediach o wprowadzenie zakazu stosowania MOM w produkcji wędlin. Autorem takiego wniosku i inicjatorem rozpowszechniania w mediach fałszywych opinii o tym surowcu był, między innymi,  Janusz Rodziewicz – Przewodniczący Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy – Członek Komisji Zarządzającej Funduszami Promocji Mięsa Drobiu.  Napisaliśmy na ten temat na naszej stronie internetowej w artykule pt.  „Atak na mięso mechanicznie odkostnione (MOM) bezpodstawny tak samo jak zakaz pasz GMO.” (18.07.2012 r.) - 
http://www.kipdip.org.pl/article/id/726.

Krajowa Rada Drobiarstwa- IG partner  UPEMI nie musi się już martwić, że: „Od pewnego okresu daje się słyszeć głosy, a w szczególności tzw. obrońców zdrowej żywności, że MOM powinno być wycofane z łańcucha żywnościowego i nie kierowane tym samym do spożycia.”
„Obrońcą  zdrowej żywności„, w tym przypadku wędlin bez MOM,  jest UPEMI – Unia  Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego - (właściciel systemu certyfikacji QAFP). Wydaje się, że poprzedni minister rolnictwa zbyt pochopnie  uznał ten system  jako krajowy oraz  zatwierdził zeszyt branżowy określający wytyczne dla produkcji wędlin bez  udziału MOM.

Obecny  Minister Rolnictwa  zakończył bowiem swoim oświadczeniem  dyskusję w sprawie MOM. 

Komentarz własny KIPDiP

powrót