top

Aktualności

Rynek Drobiu – najnowsze opinie, podsumowania i prognozy analityków IERiGŻ – PIB i BGŻ.


IERIGŻ – Rynek Drobiu Nr 42 z listopada 2012 r. charakteryzuje sytuację gospodarczą krajowego  sektora drobiu.

- W 2012 r. w strukturze produkcji  żywca drobiowego zdecydowanie dominować będą kurczęta brojlery. Ich produkcja charakteryzuje się bardzo szybkim, ok. 15 % wzrostem. Produkcja żywca indyków w bieżącym roku osiągnie rekordowy poziom ok. 360 tys. ton żywca. Będzie to o 6% więcej niż 2010 r.

- W skali całego roku 2012 produkcja mięsa drobiowego  wzrośnie o 12 %, do około 1600 tys. ton.

- Eksport  będzie o 16% większy niż przed rokiem i wyniesie ok. 560 tys. ton.  Podaż mięsa drobiowego na rynku krajowym zwiększy się o prawie 100 tys. ton, tj. o 9,4%. Stanowić to będzie 56% całego przyrostu produkcji tego mięsa.

- Spożycie drobiu w 2012 r. zwiększy się do 26 kg na mieszkańca, tj. o 3%.

- O wzroście konsumpcji mięsa drobiowego zadecydował wzrost popytu na mięso kurcząt (o 1,5%),  przy stabilizacji spożycia drobiu pozostałego, tj. gęsi, kaczek i indyków. W strukturze spożycia mięsa drobiowego dominowały kurczęta z udziałem 91,9 %.

- Niski poziom rentowności chowu żywca drobiowego, jaki miał miejsce w 2012 r., utrzymuje się. W 2012 r. roku relacje cen tego żywca do cen pasz są nadal niskie.

- Mimo bezwzględnego  i relatywnego podrożenia w okresie trzech kwartałów br. w relacji do analogicznego okresu przed rokiem, drób pozostał najtańszym rodzajem mięsa. Cena detaliczna 1 kg kurczaka patroszonego była o połowę niższa niż wieprzowiny z kością i o dwie trzecie niższa niż cena wołowiny (rostbef).

Prognozy na 2013 r.

- W przyszłym roku  przewidywane jest spowolnienie dynamiki rozwojowej produkcji mięsa drobiowego do ok. 8%. Produkcja ta ukształtuje się prawdopodobnie  na poziomie ok. 1730 tys. ton.

- Sprzedaż zagraniczna drobiu może się zwiększyć o 9-10% w porównaniu z br. Przyrost podaży mięsa drobiowego  na rynku wewnętrznym będzie prawdopodobnie mniejszy niż w 2012 r., jednak znaczenie tego rynku wzrośnie. 
W 2013 r. ceny detaliczne drobiu mogą nadal rosnąć, choć prawdopodobnie wolniej niż w br.  Nie powstrzyma to jednak wzrostowej tendencji do konsumpcji mięsa drobiowego, która zwiększy się w 2013 r. do 27 kg na mieszkańca tj. o ok. 4%. 

BGŻ – AgroMonitor Nr 22 – listopad 2012 r.  ocenia sytuację w sektorze produkcji żywca drobiu z perspektywy III kwartału 2012 r. na tle wysokich cen pasz.  - http://analizy.bgz.pl/files/analysis/924fe919ade4f91f2ad83b05bc318733.pdf

- W III kwartale 2012 r. po raz kolejny za kurczęta  trzeba było przeciętnie zapłacić więcej niż kwartał wcześniej. Odmienne tendencje panowały na rynku  indyków, które nadal taniały. W trzecim kwartale nadal pogarszała się opłacalność produkcji brojlerów i we wrześniu spadła do bardzo niskiego poziomu. Przyczyną były rekordowe ceny pasz i jednocześnie powolny spadek cen żywca kurcząt.

- Jeśli sprawdzą się prognozy mówiące o wzroście cen zbóż i roślin oleistych na przełomie 2012 i 2013 r.,  to na początku roku 2013 r. wzrosnąć mogą ponownie ceny pasz przemysłowych, ograniczając skale ewentualnego wzrostu opłacalności i opóźniając  zwiększenie produkcji. Jak dotychczas w 2012 r.  imponujące jest tempo wzrostu eksportu mięsa i podrobów drobiowych z Polski. Niewątpliwie w bieżącym roku czynnikiem wspierającym ceny drobiu jest eksport. 

powrót