top

Aktualności

UE nie zakazuje uboju rytualnego. Minister Rolnictwa obiecuje rychłe przywrócenie takich ubojów w Polsce.


Sektor drobiu niecierpliwie  czeka na pilne rozstrzygnięcie  prawne  w tej sprawie. Ubojnie , dostawcy żywca i eksporterzy mięsa uwierzyli  bowiem obietnicom  ministra. Minister Rolnictwa  i RW Stanisław Kalemba  od początku grudnia ubiegłego roku zapewnia, że planowana jest  zmiana ustawy o ochronie zwierząt, która  pozwoli na prowadzenie w Polsce ubojów  rytualnych.  Jedna z wypowiedzi  ministra z 14.12.2012 r. dla Polskiej Agencji  Prasowej: „ Mamy przygotowany projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt . Jeżeli inne Państwa UE prowadzą ubój rytualny, to czy Polska powinna sprawiać kłopoty i pozwolić , by inny kraj przejął produkcję."

Podobne wypowiedzi ministra  rolnictwa  opublikował 3.01.2013 r. portal spożywczy  w informacji  pt.  Minister Kalemba : Powinniśmy zezwolić na ubój rytualny.  „22 państwa w Unii, w tym Niemcy, Francja , Holandia prowadzą ten ubój we współpracy ze związkami wyznaniowymi , korzystając z możliwości jakie daje unijne rozporządzenie.  W przypadku utrzymania tego zakazu w Polsce, ktoś inny przejmie rynek.  Czy mamy w Polsce namiar miejsc  pracy i środków finansowych?  Powinniśmy zachować zdrowy rozsądek i umożliwić ubój rytualny, zwracając uwagę na przestrzeganie standardów uboju rytualnego aby odbywał się on  w maksymalnie humanitarny sposób.”

Zapowiadany projekt zmiany ustawy  o ochronie zwierząt  miał wejść pod obrady sejmu w styczniu, ale do tej pory taki projekt nie został nawet  przedłożony  Marszałkowi  Sejmu.
Jednak Minister Kalemba nadal zapewnia w Zielonym Sztandarze (1-8.01. 2013 r.) odpowiadając na pytanie w sprawie  skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego w kwestii uboju rytualnego, że  ubój ten musi zostać przywrócony .

A może nie będzie w ogóle potrzeby zmiany ustawy? Bowiem  Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych – Prof. dr  hab. Władysław Czapliński autorytatywnie wypowiedział  się  5.01.2012 r. dla PAP: „ Ubój rytualny jest w Polsce dozwolony.”   Zdaniem tego prawnika: „Jest absolutnie pewne , że obowiązują w Polsce przepisy unijnego rozporządzenia zezwalające  na ubój rytualny. Szef INP PAN podkreślił, że:  „Nie widzi  żadnych podstaw do tego, by podważyć unijne rozporządzenie ws. ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, skoro Polska do 1 stycznia 2013 r. nie notyfikowała ustawy  o ochronie zwierząt. W tej sytuacji jest absolutnie pewien, ze w tej chwili obowiązują w Polsce przepisy unijnego rozporządzenia zezwalające na ubój rytualny. " 

Komentarz własny KIPDiP
powrót