top

Aktualności

Nowa opinia EFSA dotycząca pyłku kukurydzy MON 810.


Czy opinia ta może wpłynąć na wycofanie zakazu stosowania materiału siewnego kukurydzy GMO?

18 grudnia 2012 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował opinię naukową , z której wynika, że modyfikacja genetyczna kukurydzy MON 810 nie stwarza dodatkowego zagrożenia dla zdrowia w przypadku zastosowania w żywności pyłku pochodzącego z tej kukurydzy w porównaniu z kukurydzą niemodyfikowaną genetycznie. Zgodnie z tą opinią, producenci żywności mogą wprowadzać na rynek pyłek pochodzący z kukurydzy MON 810, ponieważ jest bezpieczny tak samo jak pyłek z upraw konwencjonalnych.

Pytanie o ewentualne wycofanie zakazu powstało w związku z przesłanką do jego wprowadzenia . Resort rolnictwa powołując się na wcześniejsze opinie EFSA wnioskował do Rady Ministrów o wydanie zakazu wysiewu nasion kukurydzy MON 810 z powodu zagrożenia zanieczyszczeniem genetycznie zmodyfikowanym pyłkiem miodów produkowanych na terenie Polski i wynikających z tego szkód ekonomicznych dla hodowców pszczół i możliwej utraty ich pozycji rynkowej. Rada Ministrów wydała taki zakaz Rozporządzeniem RM z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (Dz. U. 2013, poz. 39). 

Portal Spożywczy na temat nowego stanowiska EFSA (20.01.2013 r., na podstawie artykułu PAP):
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, że pyłki kukurydzy genetycznie modyfikowanej MON 810 są tak samo bezpieczne dla zdrowia, jak pyłki kukurydzy niemodyfikowanej.

EFSA opublikował niedawno opinię naukową na temat bezpieczeństwa pyłku genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810 obecnego w żywności - poinformowała Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAMMU/FAPA).

Według ekspertów EFSA użyta w żywności modyfikacja genetyczna kukurydzy MON 810 nie stwarza dodatkowego zagrożenia dla zdrowia w porównaniu z kukurydzą niemodyfikowaną genetycznie. Producenci żywności mogą wprowadzać na rynek pyłek pochodzący z kukurydzy MON 810, ponieważ jest bezpieczny tak samo, jak pyłek z upraw konwencjonalnych - twierdzi EFSA.

Opinia została wydana na wniosek amerykańskiej firmy biotechnologicznej Monsanto, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 2011 r. Trybunał orzekł wówczas, że miód zawierający nawet śladowe ilości pyłku pochodzącego z upraw modyfikowanych genetycznie nie może być sprzedawany w UE bez wcześniejszego zezwolenia.

We wrześniu 2012 r. Komisja Europejska zadecydowała o zmianie przepisów i sklasyfikowała pyłek jako naturalny komponent miodu. Poprzednio pyłek był określony jako oddzielny składnik miodu i podlegał skomplikowanym przepisom dotyczącym etykietowania

Komentarz własny KIPDiP


powrót