top

Archiwum

W kwietniu 2006 r. ukazał się nowy raport Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy – Rynek Pasz nr 19Autorzy raportu przeprowadzili analizę sytuacji na rynku surowców paszowych i pasz przemysłowych na świecie i w Polsce w sezonie 2005/06.

Analiza ta opisuje następująco sytuację na rynku pasz w Polsce w sezonie 2005/06:

- na rynku surowców paszowych utrzymały się korzystne relacje popytu i podaży, co miało wpływ na niskie ceny pasz,

- w 2005 r. odnotowano nieznaczną tendencję wzrostową w produkcji pasz przemysłowych.

Według szacunków IERGiŻ produkcja pasz przemysłowych w 2005 r. wyniosła 5,55 mln ton i była o 2% wyższa niż w 2004 r. Produkcja mieszanek średniobiałkowych utrzymała się na poziomie poprzedniego roku, natomiast wzrosła o ok. 13% produkcja koncentratów wysokobiałkowych. Wzrostowe tendencje utrzymały się również w produkcji dodatków do pasz tj. koncentratów energetycznych, mieszanek mineralnych i dodatków do pasz typu Premix.

W 2006 r. jedynym zagrożeniem dla kondycji ekonomiczno – finansowej przemysłu paszowego mogą być ewentualne zagrożenia na rynku drobiu w związku z ptasią grypą.

W sezonie 2005/06 nadal są korzystne warunki zakupu surowców wysokobiałkowych na rynku światowym. W pierwszej połowie sezonu dotychczasowe niskie ceny nieznacznie wzrosły, ale na relatywnie niskim poziomie utrzymają się do końca sezonu 2005/06.

Obniżenie cen transakcyjnych w imporcie, umacniający się złoty w relacji do euro i dolara, skutkuje utrzymywaniem się niskich cen śruty sojowej i słonecznikowej oraz rzepakowej. powrót