top

Aktualności

Uboje rytualne nie są zakazane w Unii Europejskiej.


Głos Krajowej Izby  w konsultacjach społecznych projektu zmiany ustawy o ochronie zwierząt:

Należy jak najszybciej podjąć wszelkie działania mające wpływ na niezwłoczne ustanowienie w Polsce takiego stanu prawnego, który przywróci legalne prowadzenie ubojów rytualnych zgodnie z unijnymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.
Im szybciej wejdą w życie projektowane przepisy, tym większe są szanse dla branżowych podmiotów na kontynuowanie czy odbudowanie działalności i utrzymanie miejsc pracy.


W pliku poniżej pełen tekst opinii Izby przekazanej 28.01.2013 r. do MRiRW. 

Załączone pliki:

  1. Opinia Izby z dnia 28.01.2013 r. - przywrócenie ubojów rytualnych w Polsce.
powrót