top

Aktualności

W UE jaja zbyt drogie do przetwórstwa.


Zgodnie z przewidywaniami, zlikwidowaną produkcję zastąpił import jaj i przetworów z krajów trzecich.
Komisja Europejska bagatelizuje problem twierdząc, że spadek cen jaj świadczy o zrównoważeniu podaży i popytu.
Niebawem unijny przemysł przetwórczy będzie się zaopatrywał w surowiec na Ukrainie. "Produkty drobiarskie z Ukrainy wkrótce na unijnym rynku." (8.02.2013 r.) - 
http://www.kipdip.org.pl/article/id/792


"UE – WZROST IMPORTU, SPADEK EKSPORTU JAJ W OKRESIE I-XI 2012 R.
Według danych Komisji Europejskiej, w okresie od stycznia do listopada 2012 r. unijny import jaj i przetworów jajecznych z krajów trzecich wzrósł prawie dwukrotnie do 33,5 tys. ton, a eksport obniżył się o ok. 15% do 172,6 tys. ton. Pomimo znacznego wzrostu przywozu i spadku wywozu UE jest nadal eksporterem netto jaj i przetworów. Dodatnie saldo w handlu tymi produktami z krajami trzecimi obniżyło się w skali roku o jedną czwartą do 139 tys. ton. Wzrost importu został spowodowany wprowadzeniem nowych przepisów z zakresu dobrostanu kur niosek i luką w podaży. W strukturze towarowej przywozu dominowały przetwory jajeczne (74%). Największym dostawcą tych towarów do UE były w omawianym okresie ub. r. Stany Zjednoczone, skąd import wzrósł ponaddwukrotnie do 13,9 tys. ton. Znaczne ilości przetworów pochodziły również z Argentyny (9,4 tys. ton, +27%) oraz z Indii (3,1 tys. ton, +107%). Głównym dostawcą jaj spożywczych była Albania, która wysłała na unijny rynek ponad 2 tys. ton jaj, prawie dwukrotnie więcej niż w tym samym okresie 2011 r.
Unijny eksport jaj i przetworów jajecznych spożywczych zmalał w tym czasie o 15% do 172,5 tys. ton, w tym jaj spożywczych o jedną trzecią do 54 tys. ton. Największym rynkiem zbytu była tradycyjnie Japonia, która zakupiła 61,7 tys. ton, głównie susz przetworów jajecznych, a w ciągu roku dostawy na tamtejszy rynek zmalały nieznacznie (-0,1 %). Drugim odbiorcą była Szwajcaria, gdzie wysyłano jaja spożywcze, ich wywóz zmniejszył się w ciągu roku o 0,4% do 38,6 tys. ton. Wzrósł natomiast o 22% eksport jaj i przetworów do Rosji do 5,6 tys. ton. Głównymi eksporterami jaj i przetworów na rynki krajów trzecich były Holandia, Włochy, Francja, Niemcy, Belgia i Polska."

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. danych Komisji Europejskiej

"UE – OD POCZĄTKU ROKU SPADAJĄ CENY JAJ SPOŻYWCZYCH
W styczniu br. średnia unijna cena sprzedaży jaj spożywczych klasy L i M wyniosła 152,1 EUR/100 kg i była o 8,7% niższa niż w grudniu 2012 r. W tygodniu do 10 lutego unijne notowania jaj spadły w skali miesiąca o 2% do 147,5 EUR/100 kg. Styczniowe notowania były jeszcze o 8,3% wyższe niż przed rokiem, jednak w stosunku do rekordowo wysokiego poziomu z marca 2012 r. były o 22% niższe. W styczniu br. jaja potaniały w skali miesiąca w większości państw członkowskich, z wyjątkiem Estonii (+0,2%). Dwucyfrowe miesięczne spadki cen jaj zanotowano w Belgii (- 19%), Francji, Holandii (-17%), Hiszpanii (-14%) oraz Portugalii (-13%).
W Polsce jaja potaniały o 6% do 157,6 EUR/100 kg – przekraczając o 4% średnią unijną. W skali roku ceny polskich jaj wyrażone w euro wzrosły o 22%, a w złotówkach – o 16%. W styczniu br. najwięcej za jaja płacono we Włoszech (236 EUR/100 kg) i Szwecji (208 EUR/100 kg), a najmniej w Belgii (117 EUR/100 kg) i Holandii (120 EUR/100 kg). Wysokie ceny jaj spożywczych w UE w roku ubiegłym to głównie wynik luki w podaży wywołanej zakazem sprzedaży jaj z klatek nieudoskonalonych. Do zwyżkowej tendencji cenowej od sierpnia wpływ miały również wysokie koszty pasz dla niosek. Na początku tego roku jaja na rynku unijnym zaczęły już tanieć dzięki zrównoważeniu podaży jaj oraz zawieszeniu przez Komisję Europejską ostatnich refundacji do eksportu jaj z UE w grudniu 2012 r."

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. danych Komisji Europejskiej
</I>

powrót