top

Aktualności

Inspekcje we Włoszech i Grecji mniej gorliwe.


Obrońcy zwierząt wykryli, że władze tych państw zlekceważyły ostrzegawczy komunikat  KE z 21 czerwca 2012 r.
Komisji Europejskiej nie udało się "wygasić produkcji" w niedostosowanych klatkach. Nadal ok. 20 mln kur utrzymywane jest w tradycyjnych klatkach, głównie we Włoszech. Nieprzekonywująco brzmi dzisiaj stanowisko zawarte w tym komunikacie dotyczące nieuczciwej konkurencji: "państwa członkowskie, które w dalszym ciągu zezwalają na stosowanie klatek nieulepszonych, stawiają w niekorzystnej  sytuacji te przedsiębiorstwa, które dokonały inwestycji aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami."
 
Tekst  komunikatu KE z 21 czerwca 2012  r. pod naszym komentarzem pt. "Komisja domaga się "wygaszenia produkcji" w niedostosowanych fermach kur." (22.06.2012 r.) -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/715 .

"WŁOCHY I GRECJA NADAL ŁAMIĄ PRAWO Z ZAKRESU DOBROSTANU KUR NIOSEK
Grecja i Włochy są ostatnimi państwami UE, które nie wdrożyły jeszcze w całości unijnej dyrektywy z zakresu dobrostanu kur niosek, obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. Oznacza to, że jeszcze ponad 20 mln szt. kur niosek w tych krajach, głównie we Włoszech, utrzymywanych jest nadal w klatkach nieudoskonalonych.
Dane te przekazała organizacja obrońców praw zwierząt „Compassion in World Farming”, wzywając jednocześnie do podjęcia natychmiastowych działań w celu usunięcia uchybień. Włochy i Grecja mogą teraz spodziewać się postępowania na forum Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w ramach tzw. procedury naruszenia. Proces może jednak potrwać przynajmniej rok, a ewentualne sankcje karne będą uzależnione od możliwości finansowych danego państwa członkowskiego."


Źródło: FAMMU/FAPA na podst. World Poultry z dn. 08.02.13

powrót