top

Aktualności

Nowa kadencja organów statutowych Izby. Zmiany we władzach Izby.


Członkowie Izby  spotkali się 23 lutego 2013 r. w Łodzi na sprawozdawczo-wyborczym Walnym Zgromadzeniu Izby,  podczas branżowych targów Ferma Świń i Drobiu.  Dokonane zostały wybory  do władz Izby, w związku z upływem 3-letniej kadencji  organów statutowych. Obradom przewodniczył  członek Zarządu Izby – Piotr Wysogląd. Wieloletni  Prezes Izby – Prof. dr hab.  Stanisław Wężyk zrezygnował z kandydowania w wyborach do Zarządu Izby na nową kadencję. Nowo wybrany Prezes Izby – Rafał Ratajczak wyraził żal z powodu tej rezygnacji. Pan Profesor pozostaje w organizacji jako członek honorowy Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Zostało to uroczyście potwierdzone specjalną uchwałą Walnego  Zgromadzenia  w sprawie nadania członkostwa honorowego.
Walne Zgromadzenie Izby wyraziło w ten sposób wielkie uznanie dla pracy Profesora Stanisława Wężyka jako wieloletniego Prezesa Izby  (od 1994 r.) oraz jego zasług dla sektora drobiu i jaj.  Z kandydowania  do Zarządu Izby zrezygnował także  dr hab. Henryk Malec,  sprawujący od 2001 r.  funkcję Wiceprezesa Izby.

Kandydaci do nowego Zarządu Izby otrzymali rekomendacje od  ustępującego Zarządu Izby. Kandydatów:  Piotra Lisieckiego, Rafała Ratajczaka, Joanny Chinalskiej nie trzeba było szczególnie przedstawiać wyborcom, bowiem członkowie Izby poznali w ostatnich latach ich znakomitą profesjonalną działalność na rzecz sektora drobiu i jaj, także w Specjalistycznej Sekcji Zarządu Izby Producentów, Dystrybutorów i Przetwórców Jaj Spożywczych.

Nowy Zarząd Izby korzystać będzie z dorobku i doświadczenia założycieli  Krajowej Izby Piotra Wysogląd – Sekretarza Izby oraz Hanny Szyło – Skarbnika Izby. Obydwoje pełnią te funkcje od początku istnienia naszej organizacji.    
    
W głosowaniach jawnych Walne Zgromadzenia wybrało  władze Izby:

Zarząd Izby:

Rafał Ratajczak – Prezes Izby

Piotr Lisiecki – Wiceprezes Izby

Joanna Chinalska – Wiceprezes Izby

Piotr Wysogląd – Sekretarz Izby

Hanna Szyło – Skarbnik Izby

Komisję  Rewizyjną Izby  (skład Komisji):

Andrzej Kamionka – Przewodniczący

Członkowie Komisji:  Tomasz Adaszak, Mirosław Kania, Zdzisław Kurzawa, Andrzej Rosiński.

Komisję Rozjemczą Izby  (skład Komisji):

Dariusz Kulik – Przewodniczący

Członkowie Komisji:  Andrzej Janowski, Wiktoria  Radzik, Maciej Szewczyk, Krzysztof Żyszkiewicz.


powrót