top

Aktualności

Oświadczenie w sprawie informacji medialnych o raporcie NIK.


Jaja z nadzorowanych ferm nie są zakażone Salmonellą. Polsce nie grozi epidemia  Salmonelli. 
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz sprzeciwia się sugestiom jakoby spożywanie jaj z polskich zarejestrowanych ferm mogło stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla konsumentów. Przeprowadzona kontrola dotyczy drobnego wycinka produkcji żywności , nie mającego żadnego praktycznego wpływu na zdrowie Polaków. Ugruntowany w naszej tradycji kulinarnej sposób przechowywania i serwowania jaj wyklucza jakiekolwiek ryzyko.

Jajo - źródło życia nie może szkodzić życiu.

Kontakt dla prasy:
Wiceprezes Piotr Lisiecki - 602 599 606

Dodatkowe informacje dla mediów i konsumentów.
Raport NIK omawia dane historyczne za lata 2010 – 2011. Dane  o poziomie skażeń stad kur niosek w tamtych latach nie mogą  stanowić podstaw do wydawania  ocen o aktualnym stanie faktycznym.
http://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zwalczaniu-salmonelli-w-stadach-kur.html

Stan faktyczny to systematyczny spadek liczby zatruć pokarmowych u ludzi wywołanych pałeczkami Salmonella. Wg danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w 2011 r. liczba zatruć pokarmowych u ludzi wywołanych pałeczkami Salmonella wyniosła 8 839. Nie oznacza to, że źródłem tych zatruć jest spożywanie jaj. Zresztą co roku notuje się spadek liczby zatruć - od 2005 r. jest ich mniej o 6982 przypadków, czyli o 44% (źródło danych:  „ Raport końcowy z realizacji Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach niosek gatunku Gallus gallus w 2011 r.”,  opublikowany  przez  Inspekcję Weterynaryjną.   http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4597

Stan faktyczny to także  spadek skażeń w środowisku ferm w skali kraju w 2012 r. do poziomu 2,60 %. Jest to wskaźnik bliski osiągnięciu celu wspólnotowego - wyznaczonemu przez  Unię Europejską na poziomie 2%.  W województwie wielkopolskim, regionie o największej  koncentracji pogłowia kur w intensywnej produkcji i największej produkcji  jaj (34 % całej krajowej produkcji) cel ten został osiągnięty już w 2011 r.

W związku z doniesieniami medialnymi o „rzekomym wzroście zagrożenia związanego z zakażeniem produkowanych w Polsce jaj konsumpcyjnych”  Główny Lekarz Weterynarii  zdementował te doniesienia i  wyjaśnił problem w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej: „Informacja na temat  bezpieczeństwa jaj konsumpcyjnych w kontekście realizacji programów zwalczania  niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek.
http://www.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/25-02-13-informacja-glw.pdf 

Jesteśmy przekonani, że raport NIK nie miał na celu wywołania obaw konsumentów  przed spożywaniem jaj.  Miał jedynie na celu spowodowanie  zmian legislacyjnych które przyspieszą  ustanawianie krajowych programów zwalczania Salmonelli.

Taki sam wniosek już w lipcu 2009 r.  producenci jaj zrzeszeni  w Krajowej Izbie, prowadzący intensywną produkcję w  nadzorowanych fermach, monitorowaną zgodnie z unijnymi wymaganiami, skierowali  do senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obawiali się bowiem, że opóźnienia  w ustanawianiu krajowych programów zwalczania Salmonelli mogą powodować , ze właściciele małych stad kur  potraktują brak przepisów jako stan zawieszenia programów  i zwolnienie ich  z obowiązku monitoringu  Salmonelli.  Raport NIK potwierdził te obawy.

powrót