top

Aktualności

Unijny handel zagraniczny mięsem drobiowym w 2012 r.


 - W 2012 r. unijny eksport mięsa drobiowego wyniósł 1,4 mln ton, co w porównaniu do 2011 r. stanowi wzrost o 1,3%. Głównymi kierunkami sprzedaży unijnych produktów sektora drobiu były państwa: Arabia Saudyjska - 149,3 tys. ton, Hong Kong - 125,7 tys. ton, Benin - 139,6 tys. ton, Płd. Afryka - 132,0 tys. ton, Rosja - 114,1 tys. ton, Ukraina - 103,5 tys. ton. W 2012 r. zarejestrowano istotny spadek wywozu mięsa drobiu do Hong Kongu - aż o 34%, z kolei wzrost sprzedaży unijnych produktów nastąpił do krajów Płd. Afryki (+40%).
Na rynki wschodnich państw Europy  w 2012 r. trafiło około 15% unijnego eksportu mięsa drobiowego, w tym: do Rosji - 114,1 tys. ton, a na Ukrainę - 103,5 tys. ton (wzrost eksportu o 27%). Wywóz unijnych produktów na rynek rosyjski maleje już od kilku lat - od 2008 r. sprzedaż zmniejszyła się o ponad połowę. 

 - Import sektora drobiu  z krajów trzecich do UE w całym 2012 r. wyniósł 843,9 tys. ton i był o niespełna 0,1% niższy niż w 2011 r.  Czołową pozycję wśród największych dostawców na rynek UE utrzymała  Brazylia (561,3 tys. ton) - jednak import z tego kraju zmalał w ciągu roku o ok. 7%. W całym 2012 r. obserwowano systematyczny wzrost przywozu produktów sektora drobiu z Tajlandii (+27%) do poziomu 196,4 tys. ton.. Nadal największy  udział  w imporcie do UE posiadają: Brazylia - 66,5% oraz Tajlandia - 23,3%. Pozostała znaczna część produktów z tego sektora zakupiona została przez UE z: Chile 42,1 tys. ton (-5%), Chin - 15,7 tys. ton (+13%), Argentyny - 13,8 tys. ton (-12%).

Analiza własna KIPDiP na podst. danych KE

powrót