top

Aktualności

Spadek cen jaj spożywczych na unijnym rynku.


- W styczniu 2013 r. średnia unijna cena sprzedaży jaj spożywczych klasy L i M   obniżyła się o ok. 8% w porównaniu do grudnia 2012 r., z kolei w odniesieniu do średniej ceny w styczniu 2012 r. była wyższa o ok. 8%. W styczniu br. we wszystkich krajach członkowskich UE zanotowano spadek cen jaj spożywczych klasy L i M.
 Największa obniżka nastąpiła w krajach: Belgia (-19%), Holandia (-18%), Francja (-18%), Hiszpania (-14%), Portugalia (-12,5%), Niemcy (-9%). Ceny polskich jaj (wyrażone w EUR/100 kg) w styczniu 2013 r. były niższe o 6% niż w grudniu 2012 r.
Wg danych KE, od 1 tyg. (159,6 EUR/100 kg) do 7 tyg. 2013 r. (147,0 EUR/100 kg) średnia cena jaj   w UE obniżyła się o 7,9%. W Polsce w 7 tyg. br. cena ta wyrażona w EUR/100 kg wyniosła 154,1 EUR/100 kg.
 
Od 51 tyg. 2012 r. spadły także ceny surowca do przetwórstwa w UE, z poziomu ok. 130 EUR/100 kg do poziomu ok. 110 EUR/100 kg (6 tydz. 2013 r.).

Komentarz własny KIPDiP na podst. danych KE
powrót