top

Archiwum

Sposób ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego


 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (Dz.U. Nr 86 poz. 807).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego zawiera wykaz kodów określających zakres i rodzaj działalności gospodarczej.


Niżej wymienione kody określające zakres i rodzaj działalności gospodarczej stanowią piątą i szóstą cyfrę weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego:

13- ferma jaj konsumpcyjnych,

15- zakład jajczarski , zakład przetwórstwa jaj,

58- punkt odbioru (skupu) jaj (zbiornica jaj),

59- zakład pakowania jaj powrót