top

Aktualności

Unijny handel zagraniczny produktami sektora jaj w 2012 r.


W całym 2012 r. utrzymał się dodatni bilans handlu zagranicznego jaj i przetworów z jaj, jednak zarejestrowany został znaczny wzrost importu tych produktów z krajów trzecich (+75,1%) i spadek unijnego eksportu do tych krajów (-14,9%). Eksport ogółem w 2012 r. wyniósł 185,1 tys. ton jaj i przetworów z jaj (w ekwiwalencie jaj w skorupkach). Nadal największymi rynkami zbytu pozostają: Japonia - 66,4 tys. ton (36% udział w eksporcie ogółem) oraz Szwajcaria - 41,9 tys. ton (23% udział w eksporcie ogółem). Wzrost sprzedaży zarejestrowano jedynie na rynek rosyjski (+21%) - wolumen eksportu: 6,0 tys. ton oraz do Libii (+60%) - wolumen eksportu: 363 tony. Spadek wywozu dotyczył pozostałych dotychczasowych rynków sprzedaży: Zjednoczone Emiraty Arabskie (-80%), Izrael (-60%), Tajwan (-42%), Południowa Korea (-23%), Tajlandia (-12%), Ukraina (-3%). W 2010 r. i 2011 r. unijny eksport rósł w skali roku odpowiednio o 21% i 19%.
 
W 2012 r. wzrastał przywóz jaj i ich przetworów z krajów trzecich - w skali roku wzrósł o 75,1% i wyniósł 35,4 tys. ton. Przeważającą część stanowiły produkty przetwórstwa jaj: żółtka jaj (płynne i suszone) oraz przetwory z całych jaj bez skorupek (proszek jajeczny i płynna masa z całych jaj). Zarejestrowano również przywóz jaj w skorupkach z Albanii - 2,1 tys. ton, co stanowi wzrost o 68% w porównaniu do 2011 r. (6% udział tego kraju w imporcie ogółem). Największy przywóz przetworów z jaj zarejestrowano z: USA - 14,2 tys. ton (+139%), Argentyny - 10,0 tys. ton (+23%), Indii - 3,7 tys. ton (+135%), Izraela - 1,4 tys. ton (+155%), Meksyku - 1,0 tys. ton (+83%). Udział najważniejszych dostawców tych produktów na rynek unijny w imporcie ogółem w 2012 r. kształtował się następująco: USA - 40,2%, Argentyna - 28,1%, Indie - 10,3%.
 
Z informacji opublikowanych w Wiadomościach  Fammu Fapa nr 8/2013 (opracowanych na podst. danych USDA/FAS)  wynika, że "wywóz jaj i przetworów jajecznych z USA był w ubiegłym roku również najwyższy w historii i wyniósł 3,3 mld szt. o wartości 267,3 mln USD, odpowiednio o 24% i 35% więcej niż w 2011 r. Zwiększono głównie sprzedaż do Meksyku, Hongkongu oraz Unii Europejskiej. Wartość eksportu przetworów jajecznych do UE wzrosła o 88% do 38,3 mln USD, a do Meksyku aż sześciokrotnie do 16,5 mln USD. Wartość sprzedaży na największy rynek zbytu dla tych produktów – do Japonii, zmniejszyła się natomiast o 28% do 45,1 mln USD."

Komentarz własny KIPDiP na podst. danych KE i Wiadomości Fammu Fapa (nr 8/2013 z dn. 22.02.2013 r.)
powrót