top

Aktualności

Przywrócić w Polsce uboje rytualne.


   Tekst stanowiska Krajowej Izby w sprawie przywrócenia w Polsce ubojów rytualnych
       (tekst przekazany w dniu 6 marca 2013 r. sejmowej  Komisji Rolnictwa)

1. Reprezentowane przez Krajową Izbę podmioty gospodarcze prowadzące działalność w sektorze mięsa drobiu oczekują od rządu i Parlamentu niezwłocznego ustanowienia takiego stanu prawnego, który przywróci w Polsce legalne prowadzenie ubojów rytualnych.

Zakaz obowiązujący od 1 stycznia 2013 r. spowodował ograniczenia w następujących ogniwach sektora drobiu: produkcji jaj wylęgowych i piskląt, produkcji żywca, uboju drobiu, sprzedaży mięsa drobiu na rynku wewnętrznym oraz w eksporcie do innych państw członkowskich oraz do krajów trzecich. Ograniczenia te dotyczą także sektora zbóż i pasz.

2. Krajowe podmioty branżowe  czują się dyskryminowane wprowadzaniem w Polsce znacznie ostrzejszych norm ochrony zwierząt niż w unijnym prawie oraz w przeważającej większości państw członkowskich Unii Europejskiej.    
 
Zaostrzanie europejskich norm skutkuje dobrowolną rezygnacja z rynków zbytu. Jest to nieracjonalne z punktu widzenia gospodarczego. Obecny stan prawny upoważnia do sformułowania zarzutu działania przeciwko narodowej gospodarce.

Zakłady ubojowe mają prawo wystąpić do skarbu państwa o odszkodowania.

3. Zwracamy uwagę na wypowiedzi obrońców zwierząt w mediach. Proponują rozwiązania, które nasuwają podejrzenia o ukryte działania przeciwko polskim eksporterom mięsa i równoczesne sprzyjanie importowi: „Mniejszości religijne w Polsce niech jedzą  mięso importowane pochodzące z ubojów rytualnych w innych państwach członkowskich, gdzie nie ma takiego zakazu.”  

Polska, jako państwo stosujące zakaz takiego uboju, równocześnie nie może zabraniać ani utrudniać wprowadzania do obrotu na swoim terytorium produktów uzyskanych z takiego uboju w innym państwie. (art. 26 ust. 4 rozporządzenia nr 1099/2009 ). Ten sam przepis dotyczy wątrób stłuszczonych, których produkcja została w Polsce zakazana w 1999 r. 

4. Zwracamy uwagę, że podmioty prowadzące uboje rytualne nie zostały przez Państwo poinformowane, że rozporządzenie wydane  9 września 2004 r. przez Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi jest niezgodne z przepisami ustawy o ochronie zwierząt.
Podmioty te obecnie ponoszą odpowiedzialność za błędy urzędników.

W związku z tym, podmioty dotknięte zakazem oczekują na naprawienie przez Państwo szkód z tego tytułu i  przywrócenie możliwości prowadzenia ubojów rytualnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Informacja o stanowisku Izby przekazanym wcześniej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowana jest w artykule: „Uboje rytualne nie są zakazane w Unii Europejskiej (31.01.2013 r.)” -  http://www.kipdip.org.pl/article/id/790   

powrót