top

Aktualności

Przedświąteczne obrzydzanie jaj. Bezpodstawne ataki na współczesne metody produkcji.


Niektóre media „przywiązały” się na stałe do tematu  „ciasnych klatek” i nieszczęśliwych kur. Nie  chcą zauważyć faktu iż atakowane tradycyjnie przed Wielkanocą systemy klatkowe zostały ostatecznie zlikwidowane w Polsce  w połowie ubiegłego roku. Bezkrytyczne powtarzanie fałszywych, niesprawdzonych opinii to łamanie zasad określonych w ustawie prawo prasowe.
Art.12 ustawy prawo prasowe zobowiązuje dziennikarzy do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbiorze i wykorzystywaniu materiałów prasowych, zwłaszcza do sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości lub podania ich źródła.

Krajowa Izba wystąpiła z wnioskiem do redakcji dziennika FAKT o opublikowanie sprostowania fałszywych treści w prowadzonej przez ten dziennik przedświątecznej „edukacji” wprowadzającej  konsumentów w błąd”:  

Proponowany  przez Izbę tekst sprostowania :
W artykułach „Jak rozpoznać naprawdę dobre jajo? Naucz się.” oraz „Jajka od szczęśliwej kury są lepsze ? (FAKT, 28.02.2013 r.) przedstawiony został nieprawdziwy obraz polskich ferm kur nieśnych. Fałszywe informacje o złej jakości jaj, utrzymywaniu kur w ciasnych klatkach, skarmianiu sztucznego białka , szpikowania kur hormonami,  stworzyli przeciwnicy systemów klatkowych w celu wywarcia presji na likwidację tradycyjnych klatek. W tym celu
prowadzone były w Polsce przez kilka lat kampanie „ Nie kupuj z 3” czy „Kurka wolna” nagłaśniane zwłaszcza w okresach zwiększonego popytu na jaja, głównie przed Wielkanocą.   Z informacji tych powstały w mediach i niestety utrwaliły się  obiegowe opinie o rzekomej przewadze jakościowej jaj od rzekomo szczęśliwszych kur. Wraz z likwidacją tzw. „ciasnych” klatek, należną przewagę w mediach uzyskują informacje o gwarantowanej jakości jaj z systemów klatkowych, oparte na  wynikach niezależnych badań naukowych, światowych i unijnych. Dzieje się to jednak  zbyt wolno, ze szkodą dla konsumentów. Najnowsze badania naukowe wykazały, że nie ma różnicy w wartości odżywczej pomiędzy jajami od kur z chowu na wolnym wybiegu a jajami z chowu klatkowego. Wartość odżywcza jaj zależy wyłącznie od kontrolowanego żywienia kur.
Tzw. „ciasne klatki” zostały w Polsce całkowicie wyłączone z produkcji już w sierpniu 2012 r.
Nie ma także  żadnych podstaw, aby ostrzegać  konsumentów przed kupowaniem jaj oznaczonych cyfrą 3, bo ich produkcja odbywa się zgodnie z wszelkimi regułami prawa żywnościowego i pod stałym nadzorem weterynaryjnym.  Tylko w zamkniętych obiektach klatkowych mogą być skuteczne programy zwalczania Salmonelli. Wolne wybiegi dla kur nie są w ogóle  monitorowane.
Jeśli to prawda, jak twierdzi autor artykułu, że lekarze odradzają  podawanie jaj z „3” dzieciom,  to jest to jedynie dowód na to , że tacy lekarze nie czerpią informacji w tej sprawie z wiedzy medycznej.”

Mediom polecamy wiarygodne źródło informacji na temat jakości jaj – artykuły na stronie internetowej Izby :  
- Światowe badania naukowe – nowe informacje o wartości odżywczej jaj (7.08.2012 r.)  http://www.kipdip.org.pl/article/id/736
- Czy jakość zdrowotna jaj i ich wartość odżywcza zależą od systemu utrzymania kur (22.08.2012 r.)  - http://www.kipdip.org.pl/article/id/620
- Jaja z klatki czy z podwórka ( 9.10.2012 r. ) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/759
- Mity o „szczęśliwych kurach” szkodzą konsumentom (27.03.2012r.) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/686
- Tekst polemiki z autorką programu: Wiem co jem. (31.03.2011 r.) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/579
- Komentarz Izby . Które jaja są najlepsze. Program Uwaga ! TVN - 4.10.2011 r. (10.10. 2011) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/631
- Komentarz Izby dotyczący felietonu „Wiem co jem. „Jajka” emitowanego w TVN Style. 
(4.10.2011 r.) 
http://www.kipdip.org.pl/article/id/626

„Polskie Drobiarstwo”  opublikowało (Nr 7/2011) profesjonalną polemikę z  „pseudoobrońcami”  zwierząt. Trzeba koniecznie przeczytać artykuł – „Jaja z klatki czy z podwórka” (8.08.2011 r.) http://www.kipdip.org.pl/article/id/617

Komentarz własny KIPDiP

powrót