top

Aktualności

Słuszny protest branży mięsnej przed Parlamentem.


Producenci, przetwórcy i eksporterzy mięsa drobiu od ponad trzech miesięcy bezskutecznie czekają na skierowanie przez Radę Ministrów do Parlamentu stosownego rządowego projektu zmiany ustawy o ochronie zwierząt, a tym samym na potwierdzenie, że  w Polsce ubój  rytualny może być dokonywany, takimi samymi metodami jak w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Producenci i pracownicy sektora mięsa oraz przedstawiciele branżowych organizacji, poszkodowani wprowadzeniem zakazu ubojów rytualnych,   zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami,  dzisiaj publicznie oprotestowali  postępowanie władz.  Poinformowali opinię publiczną o likwidowanych w Polsce miejscach  pracy, przekazali komunikaty do mediów. Złożyli także petycje w Kancelarii Sejmu i w Kancelarii Premiera mające na celu przekonanie rządu i  parlamentarzystów o konieczności jak najszybszej zmiany ustawy.

Polska Agencja Prasowa napisała dzisiaj w swoim serwisie: „Według organizatorów protestu ok. 2 tysięcy przedstawicieli branży mięsnej przyjechało w środę z całego kraju, by przed Sejmem zaprotestować w obronie kilku tysięcy miejsc pracy, jakie zapewnia im ubój rytualny. Protestujący wskazują także na straty materialne i możliwość upadku wielu przedsiębiorstw mięsnych w wyniku wstrzymania eksportu takiego mięsa. Według wyliczeń branży, ubój zgodny z zasadami religijnymi wynosił 10 proc. eksportu drobiu i 1/3 eksportu wołowiny w ub. r. W 2012 r. wartość eksportu polskiego drobiu sięgnęła 1,2 mld euro, a wołowiny - 1,35 mld euro.”

Na posiedzeniu rządu w dniu 19 marca br. nadal nie został rozpatrzony projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt przedłożony przez resort rolnictwa.  Tym razem odłożono tę sprawę z powodu nieobecności ministra rolnictwa.

Krajowa Izba skierowała w dniu 15 marca 2013 r.  interwencyjne pismo do Premiera – o spowodowanie pilnego przywrócenia w Polsce właściwego stanu prawnego, który umożliwi prowadzenie ubojów rytualnych zwierząt, zgodnie z metodami dozwolonymi w Unii Europejskiej. Reguły te są określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Tekst listu do premiera w pliku poniżej.

Załączone pliki:

  1. Pismo do Premiera z dn. 15.03.2013 r.
powrót