top

Aktualności

Unijny bilans produktów sektora drobiu i jaj – lata 2011-2012 i prognoza 2013 r. (na podstawie bilansu opracowanego przez Komisję Europejską - DG AGRI).


Bilans jaj w UE (jaja spożywcze i wylęgowe)

Produkcja  jaj spożywczych ogółem:
-   2011 r. – 6 429 tys. ton
-  2012 r. – 6 273 tys. ton (-2,5%)
- prognoza 2013 r. – 6 445 tys. ton (+2,8%)

Wywóz ogółem - jaja spożywcze i produkty z jaj (w ekwiwalencie jaj):
- 2011 r.  – 217 tys. ton (+19,5% w porównaniu do 2010 r.)
- 2012 r. – 185 tys. ton (- 14,9%)
- prognoza 2013 r. – 200 tys. ton (+8,1%)

Przywóz ogółem - jaja spożywcze i produkty z jaj (w ekwiwalencie jaj):
- 2011 r. – 20 tys. ton (- 40,3% w porównaniu do 2010 r.)
- 2012 r. – 35 tys. ton (+ 79,5%)
- prognoza 2013 r. – 25 tys. ton (-29,2%)

Samowystarczalność:
- 2011 r. – 102,8%
- 2012 r. – 102,1%  (- 0,7 pkt. proc.)
- prognoza 2013 r. – 102,4% (+0,3 pkt. proc.)

 Spożycie (kg/osobę)*:
- 2011 r. – 12,43 kg/osobę (-0,8% w porównaniu do 2010 r.)
- 2012 r. – 12,18 kg/osobę (- 2%)
- prognoza 2013 r. – 12,20 kg/osobę (+0,2%)

Średnia roczna cena sprzedaży jaj konsumpcyjnych w UE – EUR/100 kg:
- 2011 r. – 115,06 EUR/100 kg
- 2012 r. – 162,37 EUR/100 kg (+41,1%)
- prognoza 2013 r. – 142,0 EUR/100 kg (-12,5%)

Produkcja jaj wylęgowych ogółem:
- 2011 r. – 869 tys. ton (-1,2% w porównaniu do 2010 r.)
- 2012 r. – 1 033 tys. ton (+ 18,8 %)
- prognoza 2013 r. – 967 tys. ton (-6,4%)

Bilans mięsa drobiowego w UE

Produkcja mięsa drobiowego ogółem:
- 2011 r. – 12 058 tys. ton (+1,4% w porównaniu do 2010 r.)
- 2012 r. – 12 152 tys. ton (+ 0,8%)
- prognoza 2013 r. – 12 240 tys. ton (+0,7%)
Wywóz:
- 2011 r. - 1 288 tys. ton (+12,1% w porównaniu do 2010 r.)
- 2012 r. -1 324 tys. ton (+ 2,8%)
- prognoza 2013 r. – 1 368 tys. ton (+3,4%)
Przywóz:
- 2011 r. – 819 tys. ton (+4,7% w porównaniu do 2010 r.)
- 2012 r. –818 tys. ton (-0,1%)
- prognoza 2013 r. – 805 tys. ton (-1,6%)
Samowystarczalność:
- 2011 r. - 104,1% (+0,8 pkt. proc. w porównaniu do 2010 r.)
- 2012 r. - 104,4% (+ 0,3 pkt. proc.)
- prognoza 2013 r. – 104,9% (+0,4 pkt. proc.)
Spożycie (kg/osobę)*:
- 2011 r. - 23,12 kg/osobę
- 2012 r. - 23,17 kg/osobę
- prognoza 2013 r. – 23,16 kg/osobę

*Spożycie wyliczone dla średniej liczby ludności w UE (27): 2011 r. – 501,1 mln, 2012 r. – 502,6 mln, prognoza 2013 r. – 504,1 mln.

Komentarz własny KIPDiP na podst. bilansu opracowanego przez Komisję Europejską - DG AGRI.


powrót