top

Archiwum

Koniec wiosennej migracji dzikich ptaków


Aktualnie nie ma już zagrożenia dla drobiu grypą ptaków – taka jest opinia Rady Sanitarno Epizootycznej – organu doradczego Głównego Lekarza Weterynarii.

Na tej podstawie Minister Rolnictwa za kilka dni uchyli rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej ptasiej grypy.

Pozwalają na to również unijne przepisy, bowiem z dniem 1 czerwca 2006 r. straciła moc Decyzja Komisji Nr 734/2005 ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków z ptaków dzikich na ptactwo domowe.

Nie ma więc potrzeby dalszego utrzymywania zakazów i ograniczeń. Będzie można utrzymywać drób na zewnątrz budynków.

powrót