top

Aktualności

Polski eksport mięsa drobiu do państw UE w 2012 r.


Analiza Krajowej Izby na podst. danych MRiRW i MF.

Krajowy eksport do krajów UE  mięsa drobiowego i podrobów (CN 0 207) wyniósł w 2012 r. ogółem 428 434 ton (wartość  923 159 tys. EUR). Eksport ten stanowił około 83% całego polskiego eksportu tych towarów.
W strukturze eksportu na rynki innych krajów członkowskich  największy udział  - bo aż 71,1%     (304 356 ton), miało mięso i podroby z kurcząt rzeźnych.  Znaczącą rolę w tym eksporcie odgrywa mięso indycze - sprzedaż mięsa i podrobów tego gatunku w całym 2012 r. wyniosła 103 886 ton, co daje 24,2% udział w polskim eksporcie mięsa drobiu ogółem. Pozostałe 4,7% eksportu stanowią: mięso i podroby z kaczek (5 050 ton – 1,2%) oraz z gęsi 
(14 790 ton – 3,5%). 

Szczegółowa analiza eksportu wg  8-cyfrowych kodów CN pokazuje, które produkty drobiarskie miały największy udział w polskim handlu wewnątrzwspólnotowym:

Kurczęta rzeźne – 304 356 ton ogółem
- Najwięcej wyeksportowano świeżych i schłodzonych tuszek kurcząt „65%” – sprzedaż ogółem 62 362 ton (20,5% eksportu mięsa kurcząt), a w formie zamrożonej  - 13 365 ton.
- druga pozycję w eksporcie uzyskało  mięso w kawałkach bez kości zamrożone – 46 162 ton (15,2% udział w eksporcie mięsa kurcząt) oraz świeże i schłodzone– 42 976 ton (14% udział w eksporcie mięsa kurcząt).
-  Sprzedaż połówek i ćwiartek z kośćmi zamrożonych wyniosła 24 191 ton, a w postaci świeżej lub schłodzonej 18 449 ton. Udział tych elementów w eksporcie ogółem łącznie stanowi około 14%.
- Piersi i ich kawałki z kurcząt z kośćmi świeże lub schłodzone wyeksportowano w ilości 23 354 ton, co stanowi prawie 8% sprzedaży tego rodzaju mięsa ogółem, natomiast w formie zamrożonej 8 838 ton (2,9% udział w eksporcie mięsa kurcząt).
- Ważną część sprzedaży stanowiły skrzydła, także z końcami, zamrożone 14 714 ton (5% udział w eksporcie tego rodzaju mięsa), a świeże i schłodzone – 9 365 ton.
- Zamrożone oraz świeże i schłodzone  nogi i ich kawałki z kośćmi stanowią łącznie 3,4% eksportu tego rodzaju mięsa, a wielkość  sprzedaży tych produktów  wyniosła odpowiednio:
6 360 ton i  6 845 ton.

Indyki rzeźne – 103 886 ton ogółem
- Aż 50% udział w sprzedaży mięsa z indyków stanowią kawałki mięsa bez kości świeże i schłodzone - 52 057 ton . Eksport tego samego produktu, ale w postaci zamrożonej wyniósł
18 304 ton – (18% udział w eksporcie mięsa indyczego). 
- Piersi z indyków z kośćmi w formie świeżej i schłodzonej w 2012 r. sprzedano 8 686 ton (8,4% udział w eksporcie mięsa indyczego), a zamrożone  - 1 304 tony.
- Zarejestrowano istotną wielkość eksportu nastepujących produktów: zamrożonych  grzbietów, szyj, grzbietów włącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł – 4 561 ton (4,4% udział w eksporcie mięsa indyczego).

Gęsi – 14 790 ton ogółem
- Polska wyeksportowała 6 142 ton tuszek gęsich „75%” mrożonych, co stanowi prawie 42% produktów tego rodzaju mięsa wyeksportowanych w 2012 r.  Sprzedaż tuszek „75%” w postaci świeżej i schłodzonej wyniosła
1 331 ton.
- Spośród elementów mięsa gęsi największy udział w eksporcie miały: zamrożone nogi i ich kawałki – 2 343 ton, zamrożone piersi i ich kawałki z kośćmi – 1 408 ton.

Kaczki – 5 050 ton ogółem
- Aż 64% eksportowanych  produktów kaczych, stanowią podroby zamrożone z kaczek, inne niż wątróbki (CN 02074599)
- 3 229 ton .

powrót