top

Aktualności

Pogorszenie wyników polskiego handlu zagranicznego jajami w skorupkach (CN 0 407).


Od lutego 2013 r. maleje polski eksport jaj w skorupkach (0 407)
Ogółem eksport w okresie styczeń – luty br. wyniósł 32 453 ton, co stanowi spadek o 3,1% w porównaniu do takiego samego okresu 2012 r. W styczniu 2013 r. eksport jaj w skorupkach był jeszcze na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku (wyniósł 18 201 ton) , jednak w lutym br. spadł o prawie 6,5% w porównaniu do lutego ub. roku.

Największym odbiorcą jaj z Polski stała się  Holandia. W okresie styczeń – luty br. sprzedano na ten rynek 10 434 ton, co stanowi wzrost o 41% w porównaniu do 2012 r.
Natomiast sprzedaż na rynek niemiecki, dotychczasowy  nasz największy rynek zbytu jaj,  spadła w omawianym okresie br. do poziomu 9 618 ton, tj.  aż o 14% w porównaniu do 2012 r.  Na rynki obydwu tych krajów trafiło ponad 60% krajowego eksportu jaj w skorupkach.
Wśród największych odbiorców jaj z Polski znalazły się także Włochy i Francja. W okresie styczeń – luty br. eksport do Włoch wyniósł 3 260 ton – 10% udział w eksporcie ogółem.
 (w 2011 r. eksport wyniósł zaledwie 263 tony). Polski eksport jaj do Francji wyniósł 1 286 ton (spadek o 49% w porównaniu do 2012 r.).
Nadal spada sprzedaż jaj do Czech i Słowacji. W dwóch pierwszych miesiącach br. sprzedaż do tych krajów wyniosła odpowiednio: 1 102 tony (- 57%) i 932 tony (- 49%).

Zwiększona w okresie styczeń – luty br. o 5 pkt. proc.  sprzedaż jaj z Polski na rynki krajów członkowskich UE (aż 97,7% trafiło do UE),  nie zrekompensowała jednak 68% spadku sprzedaży na rynki krajów trzecich.
Wywóz tych produktów zarejestrowany został tylko do następujących krajów: Szwajcaria (463 tony), Białoruś (186 ton), Rosja (65 ton), Ukraina (22 tony).
Udział wywozu jaj na rynki krajów trzecich w krajowym eksporcie ogółem w okresie I-II zmniejszył się z 7% (2 332 tony) w 2012 r. do zaledwie 2,3% w br. roku.  (736 tony).
W 2012 r. polski eksport realizowany był do następujących krajów: Irak (1 118 ton), Szwajcaria (490 ton), Angola (349 ton), Białoruś (113 ton), Rosja (70 ton), Hongkong (111 ton), Izrael (58 ton), Liberia (21 ton), Jordania (2 tony).


Rośnie import jaj w skorupkach (0 407) do Polski
W lutym 2013 r. nastąpił dalszy wzrost importu jaj w skorupkach do Polski. W okresie styczeń – luty br. wyniósł ogółem 3 675 ton, co w porównaniu do takiego samego okresu 2012 r. stanowi wzrost o 30%. Przede wszystkim zwiększył się import jaj z Holandii do poziomu 2 045 ton (+87%) - największego dostawcy z krajów UE (56% udział w imporcie ogółem).

Komentarz własny KIPDiP na podstawie danych MF i CIH.

powrót