top

Aktualności

Rynek Pasz – prognoza rynku surowców paszowych i pasz przemysłowych.


Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB opublikował w kwietniu 2013 r. najnowszy "Rynek Pasz. Stan i perspektywy" (Nr 33),  tzw. półrocznik.
Opracowanie  zawiera informacje dotyczące światowego i krajowego rynku surowców paszowych oraz pasz przemysłowych jako uwarunkowania do produkcji zwierzęcej. 

Autorzy opracowania przewidują wzrost zapotrzebowania krajowego rynku na pasze, głównie z powodu wysokiej dynamiki produkcji mięsa drobiowego. Produkcja pasz przemysłowych w Polsce w 2012 r. wyniosła 8,10 mln ton i była wyższa o 4,7%  niż w 2011 r. Globalna produkcja pasz przemysłowych w 2013 r. może wynieść około 8,45 mln ton. 
Produkcja pasz dla drobiu w 2012 r. wzrosła o ponad 7% do 5,12 mln ton.
W sezonie 2013/2014 ceny zbóż powinny obniżyć się, ale nadal pozostaną wysokie. Ceny pasz będą uzależnione od cen krajowych i importowanych śrut oleistych. Rosnący popyt na wysokobiałkowe surowce jest zaspakajany przez śruty oleiste, które w związku z zakazem stosowania mączek mięsno - kostnych, są jedynym dostępnym na większą skalę źródłem białka paszowego. Główną rolę odgrywa importowana śruta sojowa (wg szacunków ekspertów w 98-99% GMO). Zużycie śruty sojowej w ostatnich latach utrzymuje się w granicach 1,8 - 1,9 mln ton. Pięciokrotnie wzrosło zużycie śruty słonecznikowej, której ceny są konkurencyjne względem śruty sojowej. W sezonie 2012/2013 śruta słonecznikowa była trzykrotnie tańsza od śruty sojowej.
Instytut ERiGŻ - PIB ocenił stopień pogorszenia opłacalności produkcji drobiarskiej spowodowany wzrostem cen pasz. Cena skupu jednego kilograma drobiu w lutym 2013 r. odpowiadała cenie 2,02 kg mieszanki DKA - Starter, wobec około 2,3 kg na początku 2012 r. Mieszanka DKA - Starter w lutym 2013 r. kosztowała 1 977 zł/tonę, wobec mniej niż 1 800 zł/tonę na początku 2012 r., natomiast cena mieszanki DJ - 1 dla kur niosek wzrosła w tym czasie z 1 580 zł/tonę do 1 773 zł/tonę.
 
Krajowa i unijna produkcja drobiarska są uzależnione od sytuacji na światowych rynkach surowców paszowych, w tym również od światowego handlu zbożami i surowcami wysokobiałkowymi.
Autorzy raportu omawiają te uwarunkowania w następujących rozdziałach:

Sytuacja na światowych rynkach surowców paszowych
- Zbiory zbóż w 2012 r. były o 3,9% mniejsze niż w 2011 r. a zużycie może się zmniejszyć o 2,1%. Produkcja pszenicy w 2012 r. wyniosła 656 mln ton i była o 6,0% mniejsza niż w poprzednim roku. Zbiory pszenicy były wyższe tylko w Ameryce Północnej i na Dalekim Wschodzie. W pozostałych rejonach świata zbiory zmalały, w tym w WNP o ponad 30%. Zbóż paszowych zebrano 1123 mln ton, tj. o 2,6% mniej niż w sezonie 2011/12.
- Areał pszenicy pod zbiory w 2013 r. może się zwiększyć o 1,7% do 222 mln ha, czyli do poziomu najwyższego od czerech lat. W 2013 r. zbiory pszenicy prognozuje się na 682 mln ton, tj. o 4% więcej niż w 2012 r, co stwarza możliwości niewielkiej poprawy stanu zapasów, głównie w krajach eksporterskich.
- Areał kukurydzy pod zbiory w 2013 r. może się zwiększyć o niespełna 1% do rekordowych 173 mln ha. Wzrost zasiewów w USA może być znacznie większy.

Sytuacja u głównych eksporterów zbóż
- Zbiory pszenicy w głównych krajach eksporterskich (USA, UE, Kanada, Australia, Argentyna) w sezonie 2012/13 wyniosły 254,3 mln ton i były o 3,1% niższe  niż w poprzednim sezonie.
- W sezonie 2012/13 unijny rynek zbóż nadal jest pod presją popytu. Na skutek wzrostu eksportu, znacznie zmaleją zapasy pszenicy (o blisko 23% do 9,5 mln ton). Zbiory zbóż paszowych w UE były o ponad 4,9% mniejsze niż przed rokiem.
- W sezonie 2012/13 w krajach WNP zbiory pszenicy zmniejszyły się o 32,9%, a zbóż paszowych o 12,6%. Szacuje się, że popyt wewnętrzny zmniejszy się o 8,4%. W wyniku tego nadwyżki pszenicy i zbóż paszowych zmaleją o odpowiednio 44,7 i 18,5%, co w znacznym stopniu ogranicza możliwości eksportowe WNP w rejonie basenu Morza Czarnego

Światowy rynek wysokobiałkowych surowców paszowych
 - Produkcja głównych śrut oleistych i mączki rybnej w sezonie 2012/13 wyniesie 292,6 mln ton.
- Zwiększy się produkcja śruty sojowej, która wyniesie 181,8 mln ton i będzie o ok. 1% wyższa niż w poprzednim sezonie. Obroty międzynarodowe śrutą sojową wyniosą 58,2 mln ton, a jej zużycie wzrośnie o 1,4% (do 181,1 mln ton).
- Produkcja mączki rybnej wyniesie 4,49 mln ton, a jej zużycie 4,75 mln ton, przez co jej zapasy obniżą się o 28% do 0,62 mln ton.
- Eksperci USDA oczekują w 2013 r. rekordowych zbiorów przy założeniu braku problemów z pogodą. Według USDA średnie ceny soi w sezonie 2013/14 powinny spaść do 1050 USD za 100 buszli surowca (385 USD/t).
- W marcu 2013 r. za jedną tonę mączki rybnej można było kupić 3,6 tony śruty sojowej, podczas gdy rok wcześniej 3,0 tony, a za jedną tonę śruty sojowej 1,37 tony śruty rzepakowej, wobec 1,49 tony rok wcześniej.
- W UE w sezonie 2012/13 wytworzone zostanie 12,3 mln ton śruty rzepakowej, 9,8 mln ton śruty sojowej i 3,2 śruty słonecznikowej. Import śrut wysokobiałkowych w sezonie 2012/13 wyniesie 28,4 mln ton, w tym 74% będzie stanowiła śruta sojowa.  Import mączki rybnej obniży się o 12% do 0,43 mln ton. Zużycie śrut oleistych w sezonie 2012/13 szacowane jest na 56,0 mln ton. Śruta sojowa stanowi 57% całkowitego zużycia śrut wysokobiałkowych w UE (30,0 mln ton, ok. 4% mniej niż w poprzednim sezonie). Zużycie śruty rzepakowej wyniesie 12,4 mln ton i będzie o 0,7% wyższe niż w poprzednim sezonie, natomiast zużycie śruty słonecznikowej zmniejszy się o blisko 10%.


Źródło: "Rynek Pasz" Nr 33 z kwietnia 2013 r. opracowany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB.

 


powrót