top

Aktualności

Produkcja jaj kurzych (konsumpcyjne i wylęgowe) w 2012 r.


Według danych GUS, produkcja jaj kurzych ogółem w 2012 r. wyniosła 9 536,5 mln sztuk, w tym:
- jaja spożywcze – 8 549,1 mln sztuk;
- jaja wylęgowe – 987,3 mln sztuk.

Jaja konsumpcyjne
W porównaniu do produkcji w 2011 r. - 9,3 mld sztuk, produkcja jaj konsumpcyjnych w 2012 r. spadła do poziomu  8,5 mld sztuk, tj. o 8,3%. Natomiast w porównaniu z rekordową  produkcją jaj w 2010 r. (10,1 mld sztuk), w 2012 r. spadek wyniósł aż 15,5%. W okresie dwóch lat podaż jaj z krajowej produkcji była niższa aż o 1,6 mld sztuk.

Najwyższą produkcję jaj w 2012 r. zarejestrowano w województwach:
- wielkopolskim – 2 937,5 mln sztuk – spadek o 7,4% w porównaniu do 2011 r.;
- mazowieckim – 1 085,5 mln sztuk – spadek o 5,4% w porównaniu do 2011 r.
Udział ww. województw w krajowej produkcji ogółem wyniósł: wielkopolskie – 34,4%  a mazowieckie – 12,7%.
GUS zarejestrował wysoki spadek produkcji w ub. roku w województwach: zachodniopomorskim (-24,8%), łódzkim (-22,2%), dolnośląskim (-21,2%), lubuskim (-17,7) i śląskim (-14,8%).

Jaja wylęgowe
GUS podał, że wielkość produkcji jaj wylęgowych kurzych w Polsce w 2012 r. zmniejszyła się prawie o 6% do poziomu 987,3 mln sztuk, w odniesieniu do produkcji w 2011 r. i była o 2% niższa  niż w 2010 r. W 2011 r. produkcja wyniosła 1 047,1 mln sztuk (+3,8% w porównaniu do 2010 r.)
Produkcja  jaj wylęgowych w wybranych województwach (w porównaniu do 2011 r.):
- mazowieckie – 364,3 mln sztuk (wzrost o 24,5%);
- wielkopolskie  - 223,8 mln sztuk (spadek o 7,9%);
- zachodniopomorskie – 117,7 mln sztuk (wzrost o 35%).

Oprócz województw: mazowieckiego i zachodniopomorskiego, wzrost produkcji jaj wylęgowych kurzych zarejestrowano jedynie w województwach: dolnośląskim - 46 mln sztuk (+113%) i małopolskim – 12 mln sztuk (+6,5%). W pozostałych województwach nastąpił spadek produkcji, nawet o 50-55% ,w porównaniu do wielkości produkcji w 2011 r. 
Prawie 80% całej produkcji jaj wylęgowych wyprodukowano  na fermach w ww. województwach: mazowieckie (36,9% udział), wielkopolskie (22,7% udział), zachodniopomorskie (11,9% udział).

Komentarz własny KIPDiP na podst. danych GUS.

powrót