top

Aktualności

Uboje rytualne - rząd zamierza pogodzić stan prawny w Polsce z unijnymi przepisami.


Producenci i eksporterzy mięsa drobiowego od grudnia ub. roku czekają na wielokrotnie obiecywane przez Ministra Rolnictwa, przywrócenie możliwości prowadzenia ubojów zwierząt według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne. Jest nowa nadzieja w tej sprawie, bo rząd przyjął 23 kwietnia 2013 r. projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Teraz branża mięsna znowu czeka na skierowanie tego  projektu do sejmu. Zmiana polegać ma na wprowadzeniu do krajowego prawa zakazu stosowania metod uboju bydła, wymienionych w art. 15 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania. Przepis ten nie zezwala na stosowanie systemów krępujących bydło przez umieszczenie w odwrotnym położeniu lub w dowolnym innym nienaturalnym położeniu, z wyjątkiem zwierząt poddawanych ubojowi  rytualnemu w rzeźni (art. 4 ust. 4 rozporządzenia Nr 1099/2009). Projektowana ustawa wprowadzi zakaz stosowania podczas takiego uboju systemów krępowania bydła w odwrotnym położeniu (tzw. klatki obrotowe).

W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy podkreślono, że aktualny stan prawny obowiązujący w Polsce, zakazujący przeprowadzania ubojów bez uprzedniego ogłuszania, spowodował  już bardzo poważne straty gospodarcze w sektorze mięsa, w tym mięsa drobiu. W większości państw  członkowskich Unii Europejskiej uboje rytualne są prowadzone,  zatem zakaz w Polsce oznacza dobrowolną rezygnację z eksportu mięsa.

Wszystkie informacje na temat nowego projektu zmiany ustawy o ochronie zwierząt zostały opublikowane 24.04.2013 r. w BIP na stronie:
  http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1507&TabOrgID=1414&LangId=0&AnnouncementId=15127&
ModulePositionId=2098
.

O skutkach obecnego stanu prawnego pisaliśmy na stronie internetowej Krajowej Izby w artykułach:
- Słuszny protest branży mięsnej przed Parlamentem (20.03.2013r.) -
http://www.kipdip.org.pl/article/id/805.
- Przywrócić w Polsce  uboje rytualen (11.03.2013r.) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/802.
- Uboje rytualne nie są zakazane w UE (31.01.2013r.) -  http://www.kipdip.org.pl/article/id/790.
- Przywrócenie ubojów rytualnych w Polsce to dostosowanie do prawa UE. Będzie rządowy projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt. (21.01.2013 r.) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/787.
- UE nie zakazuje uboju rytualnego. Minister Rolnictwa obiecuje rychłe przywrócenie takich ubojów w Polsce (8.01.2013r.) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/786.

Komentarz własny KIPDiP
powrót