top

Aktualności

Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach w I kwartale 2013 r. - w porównaniu do I kwartału 2012 r.


Pogorszenie opłacalności krajowego  eksportu jaj w skorupkach (0407)
W I kwartale 2013 r. eksport jaj ogółem wyniósł  48 556 ton, co w porównaniu do I kwartału 2012 r. stanowi wzrost o 1 963 ton, tj. o 4,2%. W marcu br. sprzedaż tych produktów była wyższa o prawie 10% niż w marcu ub. roku.
Jednak średnia wartość sprzedaży jednej tony jaj w br. spadła z poziomu 1 306 EUR/1 tonę w 2012 r. i wyniosła tylko 1 142 EUR/1 tonę.

Od początku 2013 r. głównym rynkiem zbytu dla jaj w skorupkach jest Holandia – eksport ogółem w I kwartale wyniósł 14 283 tony, tj. o prawie 40% więcej niż w ub. roku. Udział eksportu jaj do tego kraju stanowi 22% eksportu ogółem. Wzrosła sprzedaż polskich jaj do  Włoch do poziomu 5 576 ton (w I kw. 2012 r. – 492 tony). Istotne wielkości wyeksportowano na Litwę – 1 426 ton (w I kw. 2012 r. – 102 tony)  oraz do  Bułgarii – 1 368 ton (+55%).

Obserwuje się dalszy 15% spadek, eksportu do Niemiec (13 610 ton)  w porównaniu do I kwartału 2012 r. Natomiast sprzedaż do Czech i na Słowację była niższa niż w 2012 r. odpowiednio o 46% i 42%.

W I kwartale br. zarejestrowano wywóz jaj w skorupkach do następujących krajów trzecich: Szwajcaria – 686 ton, Białoruś – 265 ton, Rosja – 111 ton, Ukraina – 60 ton, Zjednoczone Emiraty Arabskie – 53 tony, Mołdowa – 10 ton.

Wzrost importu  jaj w skorupkach (0407)
W porównaniu z I kwartałem 2012 r. import jaj w skorupkach wzrósł o 20% do poziomu 4 790 ton. Prawie 70% tego importu pochodziło z Holandii  - 2 122 ton (+56%) i Niemiec -  1 085 tom (+5,8%).
 

Analiza własna KIPDiP na podst. danych MF i CIHZ

powrót