top

Archiwum

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zniesienie zakazów i ograniczeń, które wynikały z zagrożenia wystąpienia ptasiej grypyW dniu 9 czerwca 2006 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2006 r. uchylające rozporządzenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dz. U. Nr 98, poz. 684.

Zgodnie z opinią Głównego Lekarza Weterynarii oraz z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, aktualnie ryzyko przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków z dzikich ptaków na drób, w związku z zakończeniem migracji ptaków dzikich, ocenia się jako minimalne.
W efekcie wejścia w życie w/w rozporządzenia z dniem 9 czerwca 2006 r. zostały zniesione zakazy i ograniczenia, które wynikały z zagrożenia wystąpienia ptasiej grypy, a które określone zostały w przytoczonym powyżej rozporządzeniu z dnia 28 kwietnia 2006 r. W szczególności przywrócona jest możliwość organizowania targów i targowisk oraz sprzedaży na nich drobiu oraz możliwość jego utrzymywania na otwartej przestrzeni, zniesione zostały dodatkowe wymagania związane z utrzymywaniem kaczek i gęsi w zakładach hodowli zarodowej oraz strusi na otwartej przestrzeni. Przestały obowiązywać także przepisy ograniczające możliwość wykonywania lotów treningowych i konkursowych gołębi.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

powrót