top

Aktualności

Gorsza pozycja Polski w unijnym eksporcie jaj w skorupkach do krajów trzecich w I kwartale 2013 r.


W 2013 r. znacząco obniżył się udział Polski w unijnym eksporcie jaj w skorupkach do 4%, z poziomu 15% osiągniętego w 2012 r. i 10,5% w 2011 r.

Od początku 2013 r. obserwuje się tylko niewielki wzrost eksportu unijnych produktów sektora jaj. W I kwartale br. wyniósł on ogółem 49 151 ton (+3,9%). W strukturze towarowej wywozu, jaja w skorupkach mają 38,5% udział, a przetwory z jaj 61,5%.

Nadal największym rynkiem zbytu dla krajów UE jest Japonia i Szwajcaria. Do Japonii wyeksportowano wyłącznie przetwory z jaj – 13 344 tony (-16%), w tym głównie suszoną albuminę jaj (13 254 tony). Szwajcaria jest głównym odbiorcą unijnego eksportu jaj  w skorupkach – 8 093 ton (+2%) oraz przetworów z całych jaj – 1 320 ton, żółtek jaj - 915 ton, albuminy z jaj – 1 044 ton.

Zarejestrowano następujące wielkości sprzedaży suszonej albuminy jaj na rynki krajów Wschodniej Europy:
- do Rosji – 3 124 ton
- na Ukrainę  - 977 ton (-15%).

W I kwartale br. o 22% wzrósł wywóz jaj w skorupkach do krajów Afryki. Angola zakupiła
4 868 ton(+22%) jaj w skorupkach.

W okresie styczeń - marzec br. odnotowano ekspansję unijnego eksportu na rynki krajów Środkowego Wschodu (+432%), w szczególności do krajów:
• Zjednoczone Emiraty Arabskie – ogółem 1 770 ton, w tym: 1 527 ton jaj w skorupkach, 185 ton płynnych żółtek jaj, 51 ton suszonej albuminy jaj.
• Oman – ogółem 1 141 ton, w tym: przede wszystkim jaja w skorupkach – 866 ton  i płynne żółtka jaj – 272 tony.
• Izrael – ogółem 314 ton (+83%), głównie jaja w skorupkach  - 295 ton.

Eksport jaj i ich przetworów do pozostałych krajów trzecich spadł o 16% i wyniósł 11 836 ton. Obniżył się wywóz jaj w skorupkach (-7%) , żółtek z jaj (-15%), oraz suszonej albuminy z jaj do poziomu 6 355 ton (-9%). Wzrósł natomiast wywóz  przetworów z całych jaj (+41%).

Najwięksi unijni eksporterzy w I kwartale 2013 r.:
• Holandia
– ogółem wywóz – 20 240 ton jaj i przetworów (+11,6%). Wysoki, bo aż 50%  wzrost wywozu dla jaj w skorupkach – 12 099 ton. Wzrósł także wywóz płynnych przetworów z całych jaj - 690 ton (+17%) oraz płynnych żółtek jaj – 823 tony. Obniżył się natomiast wywóz albuminy z jaj – 6 493 ton (-25%).
• Włochy – wywóz ogółem – 11 452 ton (+10%). Ponad 90% wywozu stanowiła suszona albumina z jaj – 10 441 ton.
• Francja – sprzedaż łącznie na rynkach krajów trzecich – 6 125 ton (+24%), głównie suszonej albuminy z jaj – 4 288 ton (+35,5%) oraz jaj w skorupkach – 1 021 ton.
• Niemcy – ogółem – 3 694 tony – spadek aż o 35%. Sprzedaż jaj w skorupkach obniżyła się o 32% do poziomu 1 711 ton. Najbardziej spadł eksport suszonej albuminy z jaj (-48%) do poziomu 1 264 ton.
• Belgia – sprzedaż głównie suszonej albuminy z jaj  - 1 145 ton (-34%) oraz jaj w skorupkach – 962 tony.
• Polska – wywóz ogółem – 1 525 ton, tj. spadek o 48%.  Najbardziej zmniejszył się wywóz jaj w skorupkach – o 68% i  wyniósł 739 ton (w I kwartale 2012 r. – 2 324 ton). Wzrósł eksport suszonej albuminy z jaj (+29%) do 693 ton. Niewielki był eksport proszku jajecznego (45 ton) oraz suszonych żółtek (48 ton).

Analiza własna KIPDiP na podst. danych MF i CIHZ

powrót