top

Aktualności

INFORMACJA O DRAMATYCZNEJ SYTUACJI POLSKICH PRODUCENTÓW JAJ SPOŻYWCZYCH.


Producenci są zmuszeni wybijać stada kur w szczycie nieśności, aby nie pogłębiać finansowych strat. Od wielu tygodni wpływy ze sprzedaży jaj nie wystarczają nawet na zakup paszy. W okresie od stycznia do końca maja br. o 30% spadły średnie ceny jaj klasy A w zakładach pakowania jaj, zarejestrowane przez Zintegrowany System Rolniczych Informacji Rynkowych. W tym okresie drastycznie, o ponad 50%,  spadły także ceny skupu jaj do przetwórstwa, z poziomu 4300 zł/tonę w styczniu 2013 r. do 2 000 zł/tonę w ostatnim tygodniu maja. Podobna sytuacja ma miejsce na całym unijnym rynku. Średnia unijna cena jaj ( klasa L i M ) w styczniu ukształtowała się na poziomie 144,33 Euro za 100 kg, a w pierwszym tygodniu maja wynosiła już tylko 120,12 Euro/ 100 kg.

Żadna z oficjalnie publikowanych opinii nie ukazuje rzeczywistej, niezwykle trudnej  sytuacji gospodarczej krajowego sektora jaj spożywczych, spowodowanej długotrwałym brakiem opłacalności produkcji wyniszczającej ekonomicznie producentów. Jest to skutek wzrostu kosztów produkcji, spadku cen jaj w Polsce oraz  na wspólnym rynku, niskiego popytu na jaja na rynku wewnętrznym i w eksporcie oraz rosnącego importu przetworów z jaj z krajów trzecich.   

Dramaturgię tej sytuacji potwierdzają masowe uboje stad  kur. W okresie pięciu miesięcy bieżącego roku, na skutek braku możliwości sfinansowania bieżących kosztów produkcji, już dwukrotnie, w marcu i ponownie w maju,  miało miejsce przedwczesne wybijanie stad.

Obecna sytuacja jest skutkiem trwającego od 2010 r.  rozchwiania produkcji jaj w UE w wyniku przymusowej kosztotwórczej wymiany stanowisk dla kur nieśnych - głównie  inwestycji w zakup nowego wyposażenia ferm. Szacujemy, że  tylko z tego tytułu koszty produkcji jaj wzrosły o około 15 %. Producenci jaj musieli zaciągnąć kredyty i wydać od 10 do 20 Euro na dostosowanie jednego stanowiska do wymagań dobrostanu kur bez gwarancji, że unijny rynek zwróci te koszty. Niestety sytuacja na rynku nie potwierdziła wyników badań Eurobarometru, że konsumenci życzą sobie  zaostrzenia wymagań dobrostanu i zapłacą więcej za jaja.  

O sytuacji gospodarczej sektora jaj także w innych komentarzach, analizach i opiniach na naszej stronie:
- Gorsza pozycja Polski w unijnym eksporcie jaj w skorupkach (29.05.2013 r.) http://www.kipdip.org.pl/article/id/820.

- Polski handel zagraniczny jajami w skorupkach w I kwartale 2013 r. - w porównaniu do I kwartału 2012 r.(29.05.2013 r.) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/819.

- Produkcja jaj kurzych (konsumpcyjnych i wylęgowych) w 2012 r. (8.05.2013 r.) - http://www.kipdip.org.pl/article/id/815.
 
- Pogorszenie wyników polskiego handlu zagranicznego jajami w skorupkach (23.04.2013 r.) -  http://www.kipdip.org.pl/article/id/812
 
- Unijny bilans produktów sektora drobiu i jaj – lata 2011-2012 i prognoza 2013 r. (na podstawie bilansu opracowanego przez Komisję Europejską - DG AGRI). (11.04.2013 r.) -     http://www.kipdip.org.pl/article/id/809


Komentarz własny KIPDiP
powrót